Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Ksenja Pušnik; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

Ekonomsko-poslovna fakulteta, podjetniško izobraževanje, raziskovanje podjetništva, podjetniški ekosistem, podjetniška družba

Kratka vsebina

Izgradnja podjetniške družbe : 25 let podjetništva na EPF UM. Pričujoča znanstvena monografija je nastala ob jubileju, ki ga aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij praznujemo v študijskem letu 2017/2018. 25 let – četrt stoletja je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, profesorju doktorju Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani katedre. Tako je nastala zbirka, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25 letnega obdobja. Zahvaljujem se vsem založniškim hišam, ki so nam odobrile ponatise prispevkov. 

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Tadej Krošlin

Maribor, Slovenija.

Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: dijana.mocnik@um.si.

Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Ksenja Pušnik

Maribor, Slovenija.

Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-mail: matej.rus@um.si.

Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si.

Izdano

March 20, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-144-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-144-5

Date of first publication (11)

2018-03-20

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-145-2

DOI (06)

10.18690/978-961-286-144-5

COBISS.SI ID (00)

94160641

Dimenzije

17cm x 24cm x 2,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2018). Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM: Vol. SPO 2018. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/325