Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Ksenja Pušnik; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Izgradnja podjetniške družbe : 25 let podjetništva na EPF UM. Pričujoča znanstvena monografija je nastala ob jubileju, ki ga aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij praznujemo v študijskem letu 2017/2018. 25 let – četrt stoletja je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, profesorju doktorju Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani katedre. Tako je nastala zbirka, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25 letnega obdobja. Zahvaljujem se vsem založniškim hišam, ki so nam odobrile ponatise prispevkov. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Tadej Krošlin

Maribor, Slovenija.

Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: dijana.mocnik@um.si.

Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Ksenja Pušnik

Maribor, Slovenija.

Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-mail: matej.rus@um.si.

Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si.

Naslovnica za Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM
Izdano
2018-03-20

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-144-5
Date of first publication
2018-03-20

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-145-2
COBISS.SI ID
Dimenzije
17cm x 24cm x 2,6cm