Slovenska podjetja in družbena odgovornost: Slovenski podjetniški observatorij 2016

Avtorji

Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

implementacije družbeno odgovornega podjetništva, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kazalniki finančne uspešnosti, družbena odgovornost podjetij

Kratka vsebina

V prvem poglavju smo najprej analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2015, nato pa smo za leto 2013 primerjali ključne podatke za podjetja EU-28 in Slovenije v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2015 v celotnem gospodarstvu 127.373 podjetij, ki so zaposlovala 532.325 ljudi. Največ dodane vrednosti (7,4 milijarde evrov) in izvoza (16,6 milijarde evrov) so ustvarile predelovalne dejavnosti. V drugem poglavju proučujemo kontekst družbene odgovornosti na ravni podjetij in na nacionalni ravni v Sloveniji in EU, ki vključuje različne poslovne prakse, iniciative in ukrepe, s ciljem prispevanja k družbi in okolju, v katerem podjetja delujejo. Ugotavljamo, da je na tem področju podporno okolje v Sloveniji dobro razvito, vendar pa primanjkuje sodelovanja in povezovanja v skupen koncept družbene odgovornosti. Prikazujemo tudi stanje družbeno odgovornega angažiranja podjetij in, analiziramo prakse podjetij na tem področju.

Biografije avtorja

Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: dijana.mocnik@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Karin Širec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Izdano

March 8, 2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-012-7

DOI (06)

10.18690/978-961-286-012-7

COBISS.SI ID (00)

90847489

Date of first publication (11)

2017-03-08

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Slovenska podjetja in družbena odgovornost: Slovenski podjetniški observatorij 2016: Vol. SPO 2016. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/203