Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih: Slovenski podjetniški observatorij 2023

Avtorji

Barbara Bradač Hojnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1314-9088
Karin Širec
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170
Barbara Bradač Hojnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1314-9088
Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0009-0007-7148-4937

Ključne besede:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kazalniki finančne uspešnosti, podjetništvo mladih, značilnosti, priložnosti in ovire, strategije in politike, empirična analiza

Kratka vsebina

V okviru Slovenskega podjetniškega observatorija 2023 smo proučevali demografijo slovenskih podjetij in značilnosti podjetništva mladih v Sloveniji in primerjalno z Evropo. Kot vsako leto, smo tudi tokrat v prvem delu raziskave Slovenskega podjetniškega observatorija analizirali demografske značilnosti slovenskih podjetij, medtem ko smo drugi del posvetili aktualni temi tako v slovenskem kot evropskem gospodarstvu, analizi podjetništva mladih. Demografska analiza je bila usmerjena v razumevanje profilov slovenskih podjetij na podlagi različnih kriterijev, kot so število podjetij, njihova velikost, ustvarjen prihodek, stroški dela in dodana vrednost, razčlenjeno po dejavnosti, regiji in velikosti podjetja. Proučevanje značilnosti podjetništva mladih je zagotovilo vpogled v dinamiko podjetništva v izbrani ciljni skupini z namenom oblikovanja učinkovitih ukrepov spodbujanja razvoja podjetništva mladih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Barbara Bradač Hojnik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Barbara Bradač Hojnik je redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je vodja projekta Slovenski podjetniški observatorij ter članica projektnega tima Globalni podjetniški monitor Slovenija in longitudinalnega raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Je ekspertka v projektu SME Performance Review za Slovenijo v letu 2021 in 2022 ter v projektu Statistics through Eastern partnership za Evropsko komisijo. Njena glavna raziskovalna področja so startup, trajnostno, digitalno, korporacijsko in mednarodno podjetništvo. Je avtorica ali soavtorica več znanstvenih člankov, znanstvenih monografij, poglavij v znanstvenih monografijah in prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si

Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si

Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: dijana.mocnik@um.si

Izdano

24.04.2024

E-ISSN

3023-9818

Tiskane izdaje ISSN

1854-8040

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-847-5

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

KJH, KC

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (brezplačno)

Mehka vezava (brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-848-2

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2024). Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih: Slovenski podjetniški observatorij 2023 (Vols. 2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.3.2024