Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021

Avtorji

Miroslav Rebernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Barbara Bradač Hojnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1314-9088

Ključne besede:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kazalniki finančne uspešnosti, digitalizacija, strategije in politike, mala in srednje velika podjetja, empirična analiza

Kratka vsebina

V prvem delu monografije smo proučevali temeljno poslovno demografijo slovenskih podjetij in jo primerjali z evropsko. Namen tega dela je, da dobimo temeljno sliko o slovenskih podjetjih in razumemo, kako je slovensko podjetništvo umeščeno v evropsko. Analizirali smo ključne značilnosti slovenskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki so se leta 2020 ukvarjali s podjetniškimi aktivnostmi in so bili razvrščeni v vse dejavnosti SKD. V drugem delu raziskave smo proučevali značilnosti digitalizacije z vidika gospodarstva. Osredotočili smo se predvsem na vidik malih in srednje velikih podjetij, saj le-ta potrebujejo največ podpore in spodbud za uspešno izvedbo digitalizacije. Najprej smo podali pregled značilnosti procesa digitalizacije, njegov vpliv na podjetja ter značilnosti digitalnih strategij in strateške podpore digitalizaciji na ravni Evropske unije in Slovenije ter pregled uvrstitve Slovenije na različnih lestvicah, ki merijo digitalizacijo. Nato smo analizirali rezultate primarne raziskave, ki smo jo izvedli med slovenskimi podjetji in podpornim okoljem za podjetništvo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Miroslav Rebernik je redni profesor za področje podjetništva in ekonomike podjetja ter predstojnik Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Bil je gostujoči profesor na Portland State University in dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije v ZDA. Leta 1992 je utemeljil prvi dodiplomski študijski program za podjetništvo in 2001 soustanovil Tovarno podjemov, podjetniški inkubator Univerze v Mariboru. Sodeloval je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, je avtor več knjig in poglavij v številnih monografijah, vodil je mnoge domače in mednarodne konference ter uredil njihove zbornike. Vodi raziskovalni projekt Slovenski podjetniški monitor.

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si

Barbara Bradač Hojnik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Barbara Bradač Hojnik je redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in ima skoraj dve desetletji izkušenj na področju raziskovanja in poučevanja podjetništva. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je vodja projekta Slovenski podjetniški observatorij ter članica raziskovalne skupine Globalni podjetniški monitor in longitudinalnega raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Je ekspertka v projektu SME Performance Review za Slovenijo. Njena glavna raziskovalna področja so trajnostno, okoljsko in socialno podjetništvo, korporacijsko podjetništvo in podjetniški ekosistem. Je avtorica ali soavtorica več znanstvenih člankov, znanstvenih monografij, poglavij v znanstvenih monografijah in prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si

Izdano

25.04.2022

E-ISSN

3023-9818

Tiskane izdaje ISSN

1854-8040

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-593-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.04.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-592-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.04.2022

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021 (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.2.2022