Dinamičnost slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2008

Avtorji

Karin Širec
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170
Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Prvi del predstavlja slovenska podjetja v letu 2007. V drugem delu je narejena primerjava nekaterih kazalnikov med slovenskim in EU-27 gospodarstvom. Tretji del analizira proces vstopov in izstopov podjetij v Sloveniji, s tem da so upoštevane posebnosti regije in časa, od leta 2000 do leta 2005. Peti del analizirala vpliv tehnološke in stroškovne učinkovitosti na dohodkovni položaj podjetjih ter razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Analizirana so bila turistična podjetja v Sloveniji. Šesti del obravnava regionalno analizo zgodnje faze podjetništva v Sloveniji. Cilj je bil pridobiti vpogled v razvojne posebnosti slovenskih družinskih podjetij in institucionalne podpore za družinska podjetja v Sloveniji. V sedmem delu smo preučevali različne strateške in tradicionalne razloge za outsourcing. V zadnjem delu študije smo analizirali dejavnosti mreženja med podjetji in podjetniki. Empirična raziskava je pokazala, da so med slovenskimi MSP določene razlike glede na njihovo velikost podjetja in spol.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Dinamičnost slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2008
Izdano
2009-02-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6354-87-5
Date of first publication
2009-02-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 1,6cm