Toksične snovi v ekosistemih: Urejeni zapiski predavanj

Avtorji

Janja Kristl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0001-5215-0244

Kratka vsebina

Urejeni zapiski predavanj so namenjeni študentom prvega letnika magistrskega študijskega programa Kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V uvodnem delu je na kratko opisana zgodovina ekotoksikologije in so razloženi posamezni pojmi. Sledijo poglavja, ki obravnavajo anorganska onesnaževala. Najprej so opisane splošne lastnosti kovin, na kratko so omenjene tehnike odstranjevanja kovin iz kontaminiranih tal, toksičnost in esencialnost kovin ter organokovinske spojine. Podrobneje so obravnavani svinec, živo srebro in radioaktivni izotopi. Od nekovinskih onesnaževal je podrobno obravnavan dušik, in sicer dušikovi oksidi in nitrati. S kroženjem dušika v naravi in njegovo esencialnostjo za rast rastlin študente podrobno seznanijo na prvi stopnji študija. Tukaj obravnavamo predvsem izpostavljenost, dejavnike, ki vplivajo na vsebnost nitratov v živilih, uporabo nitritov in nitratatov kot konzervansov in toksične učinke le-teh. Poglavja, ki sledijo, so namenjena organskim onesnaževalom, od katerih je pozornost namenjena policikličnim aromatskim ogljikovodikom, polikloriranim bifenilom, dioksinom in furanom ter organoklorovim pesticidom. V zadnjem poglavju se seznanimo s pogosteje raziskovanimi naravnimi toksini in podrobneje spoznamo cianogene glikozide in oksalate.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Janja Kristl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: janja.kristl@um.si

Naslovnica za Toksične snovi v ekosistemih: Urejeni zapiski predavanj
Izdano
2022-07-12

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-621-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2022-07-12