Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju virov v kmetijstvu

Avtorji

Tamara Korošec (ur.)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Ključne besede:

industrijska konoplja, podnebne spremembe, sekvestracija ogljika, tla, trajnostno kmetijstvo

Kratka vsebina

V strokovni monografiji je predstavljena pridelave industrijske konoplje v Sloveniji, njen sortiment, njena vloga pri prilagajanju podnebnim spremembam in tudi pri njihovi blažitvi ter pri varovanju virov v kmetijstvu. Podrobneje so opisana preizkušanja industrijske konoplje na petih slovenskih kmetijah med letoma 2021 in 2023. V prispevkih smo predstavili izzive, s katerimi smo se srečali v vsakem letu, in rezultate pridelave različnih sort v petih različnih regijah. Skozi poglavja te monografije boste spoznali številne vidike pridelave konoplje, od njenih koristi za kmetijska tla in njenega potenciala pri zmanjševanju ogljičnega odtisa do zakonitosti ekonomike pridelave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tamara Korošec (ur.), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Dr. Tamara Korošec je diplomirala na področju zootehnike. Kor raziskovalka je bila zaposlena na Katedri za prehrano, Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete, kjer se je ukvarjala s prehrano neprežvekovalcev. Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih člankov s področja oksidacijskega stresa, krmnih dodatkov ter ekološkega kmetijstva. Trenutno je zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor kot svetovalka specialistka za ekološko kmetijstvo. Habilitirana je kot docentka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, ker poučuje pri predmetih varna krma in ekološko kmetijstvo ter kot predavateljica višje šole v Biotehniškem centru Naklo, kjer poučuje pri predmetu ekološka pridelava hrane. V zanjih šestih letih se posveča predvsem ekološki pridelavi poljščin, vodenju in sodelovanju v projektih, ki se nanašajo na trajnostno kmetijstvo.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

Izdano

26.04.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-859-8

COBISS.SI ID (00)

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (brezplačno)

Mehka vezava (brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-860-4

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 0.4cm

Kako citirati

Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju virov v kmetijstvu. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.1.2024