Kmetijska politika

Avtorji

Jernej Turk
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Uveljavljen vsebinski pristop v tej knjigi ponuja jasno razumevanje teoretskih sklopov, ki tvorijo znanstveno disciplino kmetijske politike. Rdeča nit je predstavitev kompleksnosti teoretičnih znanj agrarne ekonomike, ki so prepletena s kritično noto konceptualne širine kmetijske politike, ki bralcu pomaga razumeti smiselnost njenega delovanja. Pri tem so podrobno analizirana izhodišča čisto političnih odločitev, ki posledično v končni fazi oblikujejo ključne prvine kmetijske politike. Posebnega pomena je v pričujoči monografiji deležna konceptualna razlaga ciljev, ukrepov in mehanizmov Skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije, katere edina stalnica je pravzaprav ta, da se nenehno spreminja. V sklepnem delu knjige je analiza razvojnih trendov, ki jih bo najverjetneje ubrala agrarna politika v prihodnje. Pri tem so izpostavljeni trije strateški ultimativni cilji, ki jim bo morala slediti sodobna kmetijska politika. To so ekonomsko vitalna proizvodnja zdrave in varne hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri ter uravnotežen teritorialni razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Jernej Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: jernej.turk@um.si

Naslovnica za Kmetijska politika
Izdano
2021-01-08

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-412-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-01-08
Dimenzije
16,5cm x 23,5cm x 1cm