Zbirka računskih nalog iz genetike

Avtorji

Metka Šiško
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Zbirka računskih nalog iz genetike je učno gradivo, namenjeno študentom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pri predmetih iz genetike. V publikaciji so zbrane računske naloge iz poglavij molekulske genetike, transkripcije in translacije, zapisa gamet in potomstva pri križanjih z neodvisnimi in vezanimi geni ter naloge iz računanja frekvenc alelov in genotipov v populacijah. Nekatere naloge pri posameznem poglavju vsebujejo postopek reševanja, pri vseh nalogah pa je na koncu dodan odgovor. Naloge je avtorica zbirala več let svojega poučevanja na fakulteti in so namenjene utrjevanju snovi obravnavane pri predavanjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Metka Šiško, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: metka.sisko@um.si

Naslovnica za Zbirka računskih nalog iz genetike
Izdano
2022-06-29

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-620-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-06-29