Vpliv plevelov na rast, razvoj in kakovost hmelja

Avtorji

Andrej Simončič
Kmetijski inštitut Slovenije

Ključne besede:

hmelj, pleveli, interakcija plevel-hmelj, zatiranje plevelov, namakanje hmelja in pleveli, pridelek hmelja, kakovost hmelja

Kratka vsebina

V petletni raziskavi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je bil preučevan vpliv zastopanosti različnih plevelnih vrst na rast hmelja ter količino in kakovost pridelka. V poljskih poskusih je bila opravljena raziskava vpliva vrste in števila plevelov ter časa trajanja zapleveljenosti na količino in kakovost pridelka ter razvoj hmelja. Iz rezultatov je razvidno, da enoletni pleveli v prvih dveh letih izvajanja poskusov ne glede na število in čas trajanja zapleveljenosti niso statistično značilno vplivali na količino in kakovost pridelka, medtem ko se je pozneje, z leti, negativen vpliv pri beli metliki in srhkodlakavem ščiru večal. Pri zapleveljenosti z večletnimi pleveli, kot so navadni gabez, topolistna kislica in njivski slak, so bili slabša rast ter manjši in manj kakovosten pridelek hmelja ugotovljeni že od drugega leta raziskave dalje. Pri triletnem preučevanju vpliva različnih načinov namakanja na razvoj plevela ter hmelja in posledično vpliva na pridelek hmelja je bilo ugotovljeno, da lahko različni načini namakanja vplivajo na razvoj plevela. Vendar pa kljub razlikam v masi plevela vpliv različnih sistemov namakanja na pridelek hmelja ni bil statistično značilen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andrej.simoncic@kis.si.

Prenosi

Izdano

16.07.2019

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-292-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-292-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.07.2019

Kako citirati

Vpliv plevelov na rast, razvoj in kakovost hmelja. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/427