Organska kemija: Urejeni zapiski predavanj

Avtorji

Janja Kristl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Organska kemija je kemija spojin ogljika. Proučuje strukturo, sintezo in lastnosti organskih spojin. Med organske spojine spadajo ogljikovi hidrati, proteini, encimi, hormoni, nafta, zemeljski plin, premog in mnogo umetnih snovi (barve, plastika, tekstilna vlakna itd.). Organske spojine se nahajajo povsod okoli nas (hrana, začimbe, dišave, zdravila, čistila, tekstil, kozmetika, polimeri, organska gnojila, sredstva za zaščito rastlin, stimulatorji rasti …) in v vseh živih organizmih. Urejeni zapiski predavanj so namenjeni študentom agronomske stroke kot pomoč pri učenju organske kemije. Knjige, ki pokrivajo področje organske kemije, so večinoma namenjene študentom kemije. Takšna gradiva so za študente agronomske stroke preobsežna in težje razumljiva. V zapiskih so pregledno obdelane posamezne skupine organskih spojin. Ker je primarna dejavnost agronomske stroke proizvodnja krme in hrane, sem si prizadevala, da je poudarek na tistih organskih spojinah, ki so glavne sestavine krme in hrane. Zapiski so razdeljeni na enajst poglavij. IUPAC nomenklatura je obravnavana v sklopu vsakega posameznega poglavja in je ponazorjena z osnovnimi primeri. V zapiskih so zajete najpomembnejše reakcije določenih spojin. Predstavljene so samo tiste vrste izomerije, ki pomembno vplivajo na vlogo izomerov v bioloških sistemih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Organska kemija: Urejeni zapiski predavanj
Izdano
2017-04-07

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-029-5
Date of first publication
2017-04-07
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,4cm