Izvlečki predavanj / 4. posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, [19. junij 2018, Hoče]

Avtorji

Metka Šiško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Zbornik vsebuje povzetke prispevkov, ki so bili predstavljeni na 4. Posvetu o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, ki ga je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Namen vsakoletnega posveta je ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja rastlinskih genskih virov v Sloveniji, predstavitev novosti, pregled opravljenega dela na tem področju in izmenjava izkušenj sodelujočih. Ohranjanje rastlinskih genskih virov (RGV) poteka v okviru javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB), ki združuje usklajene programe ohranjanja in proučevanja RGV na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo v Ljubljani, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu in Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Konec leta 2017 je bilo v rastlinski genski banki skupno več kot 5.700 vzorcev RGV oziroma akcesij. Osrednja vsebina letošnjega posveta je bila ohranjanje genskih virov sadnih rastlin in vinske trte v obliki nasadov, razprava o uporabi RGV za oblikovanje širšega nabora t.i. lokalnih sort in predstavitev dveh zadevnih ciljnih raziskovalnih projektov. Povzete so bile tudi glavne dejavnosti v okviru Evropskega kooperativnega programa za genske vire ECPGR. Na koncu knjige so podani zaključki, ki so bili sprejeti na posvetu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Metka Šiško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: metka.sisko@um.si.

Naslovnica za Izvlečki predavanj / 4. posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, [19. junij 2018, Hoče]
Izdano
2018-09-27

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-188-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-09-27

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-189-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2018-09-27
Dimenzije
23,5cm x 16,5cm x 0,3cm