Agroekologija s primeri agroekoloških praks

Avtorji

Andreja Borec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Namen te knjige je ponazoriti, kako temeljna načela agroekologije delujejo v različnih kmetijskih okoljih in kako jih je mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih primerov. Prvi del knjige je namenjen bolj teoretičnemu razumevanju razvoja agrekoloških pristopov, prikazu temeljnih načel in različnih agroekoloških praks na nivoju pridelovalnih sistemov in kmetijske krajine. V drugem delu knjige smo skušali izpostaviti praktične primere agroekoloških praks različnih kmetijskih okolij in disciplin. Čeprav ni bilo mogoče zajeti vseh pomembnih agroekoloških vidikov v kmetijstvu, upamo, da bo knjiga zagotovila osnovni vpogled v načela, vzorce in metodologijo za vključitev agroekologije v različne kmetijske prakse in bo ustrezen učni pripomoček za študente ali priročno branje za strokovno ali drugo širšo javnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Andreja Borec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Andreja Borec je redna profesorica na Fakulteti za kmetijstvo in Biosistemske vede Univerze v Mariboru za področje agroekologije in razvoja podeželja. Raziskovalno se ukvarja s širšimi vprašanji razvoja podeželja, zlasti hribovskih in gorskih regij ter z razvojem majhnih družinskih kmetij. V zadnjem času se osredotoča na lokalne / tradicionalne prehranske proizvode, lokalne pobude, ki podpirajo akterje kratkih prehranskih verig in z analizo krajinske strukture in elementov v kmetijski krajini. Je članica uprave mednarodne organizacije EUROMONTANA (https://www.euromontana.org/en/) in članica zveze raziskovalcev za gorska območja NEMOR (http://nemor.creaf.cat/).

Maribor, Slovenija. E-pošta: andreja.borec@um.si

Naslovnica za Agroekologija s primeri agroekoloških praks

Izdano
2021-03-09

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna knjiga)

PDF (Celotna knjiga)
ISBN-13
978-961-286-433-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-03-09