Kemijske analizne metode v kmetijstvu in toksične snovi v ekosistemih: Navodila za laboratorijske vaje

Avtorji

Janja Kristl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0001-5215-0244

Ključne besede:

proteini, oksalati, vodikov cianid, naravna in sintetična barvila, fenoli, žveplov dioksid, svinec, baker, nitrat, natrijev klorid

Kratka vsebina

Navodila za vaje dopolnjujejo nekatere vsebinske sklope predavanj pri predmetih Kemijske analitične metode v kmetijsvtu in Toksične snovi v ekosistemih. Študentu pomagajo razumeti posamezne pojme (ekstrakcija, atomska absorpcijska spektrometrija, molekulska absorpcijska spektrometrija, tekočinska kromatografija, kislinski razklop) in laboratorijske postopke. V gradivu so opisani postopki priprave vzorcev in kvantitativne določitve natrijevega klorida, proteinov, skupnih fenolov, sladkorjev, oksalatov, vodikovega cianida v vzorcih živil in žveplovega dioksida v vinu. Vključena je tudi kvalitativna določitev nitrata in nitrita v ekstraktih živil ter kvalitativni testi za ugotavljanje prisotnosti naravnih in sintetičnih barvil. Vsebina zajema tudi določitev rastlinam dostopnega bakra ter vodotopne in biodostopne frakcije svinca v talnih vzorcih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Kristl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: janja.kristl@um.si

Prenosi

Izdano

15.02.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-571-9

COBISS.SI ID (00)

97381123

Date of first publication (11)

15.02.2022

Kako citirati

Kemijske analizne metode v kmetijstvu in toksične snovi v ekosistemih: Navodila za laboratorijske vaje. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.2.2022