Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Avtorji

Branko Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije; Tomaž Žnidaršič, Kmetijski inštitut Slovenije; Ludvik Rihter, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; Boštjan Kristan, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; Miran Podvršnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

deteljno-travne mešanice, metuljnice, pridelava krme, podnebne spremembe, silaža

Kratka vsebina

Pridelava in konzerviranje krme v obdobjih, ko ni pomanjkanja vode za rast rastlin  in pridelava proti suši odpornih rastlin sta ključna elementa prilagajanja živinoreje klimatskim spremembam. V Eip- Agri  projektu 'Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam' smo primerjali pridelavo in konzerviranje metuljnic v čisti setvi ter mešanice metuljnic in trav (oboje brez gnojenja z dušikom) s pridelavo z dušikom gnojenih trav v čisti setvi. Rezultati kažejo, da je uporaba metuljnic v čisti setvi in mešanic metuljnic s travami primerna za pridelavo in konzerviranje s proteini bogate krme. Pridelava mešanic z visokim deležem metuljnic je zanesljivejša. Te mešanice dajejo primerljive pridelke z metuljnicami v čisti setvi in silaže visoke kakovosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Branko Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Dr. Branko KRAMBERGER je redni profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Raziskovalno in pedagoško delo Branka Krambergerja je usmerjeno predvsem v travništvo, pridelovanje krme in rastline za ozelenitve tal. Na nacionalnem in mednarodnem nivoju ga srečamo kot člana ali predsedujočega v mnogih delovnih skupinah, komisijah ali združenjih. Je dolgoleten član British Grassland Society, American Society of Agronomy in Crop Science Society of America.

Hoče, Slovenija. E-pošta: branko.kramberger@um.si

Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: joze.verbic@kis.si

Tomaž Žnidaršič, Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tomaz.znidarsic@kis.si

Ludvik Rihter, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Maribor, Slovenija. E-pošta: ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

Boštjan Kristan, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Maribor, Slovenija. E-pošta: bostjan.kristan@kmetijski-zavod.si

Miran Podvršnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Miran Podvršnik je zaposlen na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo je usmerjeno predvsem v travništvo, pridelovanje krme in v rastline za ozelenitve tal.

Hoče, Slovenija. E-pošta: miran.podvrsnik@um.si

Izdano

19.01.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-552-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.01.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-553-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.01.2022

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.1.2022