Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj

Avtorji

Tatjana Unuk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Mario Lešnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Metka Hudina, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Matej Stopar, Kmetijski inštitut Slovenije; Emil Zlatić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Biserka Donik Purgaj, Kmetijsko gozdarski zavod – Zavod Maribor; Davor Mrzlič, Kmetijsko gozdarski zavod – Zavod Nova Gorica; Stanislav Tojnko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

hruška, češnja, tehnološki ukrepi, sistemi pridelave, ekonomičnost

Kratka vsebina

Priročnik za izvedbo nekaterih tehnoloških ukrepov v pridelavi hrušk in češenj je nastal v sklopu projekta CRP 1409 – Tehnologije pridelave hrušk in češenj, ki sta ga iz državnega proračuna sofinancirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Sodelujoči v projetku so bili Univerza v Mariboru - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor – Sadjarski center Maribor in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – Sadjarski center Bilje. Vsebina  priročnika obsega navodila za pridelavo dveh sadnih vrst, hruške in češnje, ki sta bili v preteklosti umaknjeni iz širše pridelave predvsem zaradi nerešenih vprašanj glede varstva hrušk pred hruševo bolšico, reševanju problematike gnilobe pri češnji, vprašanj glede namakanja in prehrane, možnosti povečevanja zavezanosti plodičev pri obeh sadnih vrstah ter ukrepov, povezanih z ravnanjem s pridelkom po obiranju. Priročnik ponuja ekonomsko ovrednotene tehnološke rešitve za izvedbo ključnih tehnoloških ukrepov za pridelavo hrušk in češenj, ki bodo omogočile ponovno širjenje pridelave omenjenih sadnih vrst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tatjana Unuk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: tatjana.unuk@um.si.

Mario Lešnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: mario.lesnik@um.si.

Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: crtomir.rozman@um.si.

Metka Hudina, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: metka.hudina@bf.uni-lj.si.

Matej Stopar, Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: matej.stopar@kis.si.

Emil Zlatić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: emil.zlatic@bf.uni-lj.si.

Biserka Donik Purgaj, Kmetijsko gozdarski zavod – Zavod Maribor

Maribor, Slovenija. E-pošta: sadjarski.center.mb@gmail.com.

Davor Mrzlič, Kmetijsko gozdarski zavod – Zavod Nova Gorica

Nova Gorica, Slovenija. E-pošta: davor.mrzlic@go.kgzs.si.

Stanislav Tojnko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: stanislav.tojnko@um.si.

Izdano

23.03.2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-149-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-148-3

COBISS.SI ID (00)

94217473

Date of first publication (11)

23.03.2018

Dimenzije

17cm x 23cm x 0,5cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-148-3

DOI (06)

10.18690/978-961-286-148-3

COBISS.SI ID (00)

94217985

Date of first publication (11)

23.03.2018

Kako citirati

Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/328