Pomen dosevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih območjih

Avtorji

Branko Kramberger
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kratka vsebina

Po obdobju močne intenzifikacije proizvodnje, ki je bila še  posebej izrazita v dvajsetem stoletju, smo na prehodu v tretje tisočletje prešli v obdobje okoljevarstvenega kmetovanja, kjer vse večjo skrb namenjamo ohranjanju čistega ozračja, biodiverzitete in čistih podzemnih voda. Na osnovi obsežnega pregleda svetovne znanstvene literature zadnjih petindvajsetih let in rezultatov lastnih raziskav, so v monografiji predstavljene prednosti uporabe dosevkov za krmo in dosevkov v izključni funkciji prekrivanja njivskih tal jeseni, pozimi in spomladi,s poudarkom na  pomenu za vodovarstvena območja. Posebna pozornost je namenjena negativnim učinkom, ki jih lahko dosežemo z nestrokovno in nepravilno uporabo dosevkov in ozelenitev tal, predvsem so analizirane nevarnosti nepravočasne mineralizacije ostankov dosevkov v tleh ter vplivi na podzemne vode in naslednje poljščine v njivskem kolobarju. Na osnovi pregleda specifičnosti posameznih skupin dosevkov za krmo in prekrivanje tal (trave, metuljnice in kržnice), so kot zaključek monografije podana tehnološka priporočila za strokovno utemeljeno uporabo dosevkov za krmo in dosevkov za izključno prekrivanje tal na vodovarstvenih območjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Branko Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče, Slovenija. E-pošta: branko.kramberger@um.si.

Naslovnica za Pomen dosevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih območjih
Izdano
2017-11-07

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehk a vezava (Brezplačno)

Mehk a vezava (Brezplačno)
ISBN-13
978-961-286-110-0
Date of first publication
2017-11-07
Dimenzije
17cm x 23cm x 0,5cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-109-4
Date of first publication
2017-11-07