Studia Iuridica Miscellanea MMXXI

Avtorji

Martina Repas (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2589-6280

Ključne besede:

pravne študije, pravoznanstvo, pravna teorija, civilno pravo, pravo EU, procesno pravo, kazensko pravo, upravno pravo

Kratka vsebina

Monografija predstavlja kompilacijo znanstvenih del visokošolskih učiteljev, sodelavcev in doktorskih študentov s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Namen monografije je predstaviti tekočo znanstveno-raziskovalno dejasvnost in aktualne (delne ali končne) izsledke znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Prispevki obravnavajo številna raznolika pravna področja, vsem pa je skupno, da nudijo izvirne zaključke, ki lahko pomembno botrujejo nadaljnjemu razvoju pravne doktrine v Sloveniji in širše.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti UM za področje »Pravo«. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani s področja konkurenčnega prava. Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Sodeluje na mnogih konferencah in posvetih, objavila je številne monografije in članke.

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si

Prenosi

Izdano

16.01.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-817-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.01.2024

Kako citirati

Studia Iuridica Miscellanea MMXXI. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.1.2024