Sodobne raziskave o poučevanju glasbe v Sloveniji

Avtorji

Bojan Kovačič (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2372-6328

Ključne besede:

glasba, glasbene dejavnosti, glasbene vsebine, glasbeno izobraževanje, poučevanje glasbe

Kratka vsebina

Monografija »Sodobne raziskave o poučevanju glasbe v Sloveniji« v 15 poglavjih celovito obravnava različne vidike poučevanja glasbe na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja. Poudarja pomen glasbeno-didaktičnih iger za razvoj glasbenih sposobnosti predšolskih otrok, učinke glasbenih dejavnosti na socialne interakcije v zgodnjem otroštvu in izzive vključevanja glasbeno-plesnih dejavnosti v vrtcih s programom montessori. Raziskuje medpredmetno povezovanje glasbe in likovne umetnosti, izzive načrtovanja glasbene umetnosti, glasbeno ustvarjalnost v osnovni šoli in vključevanje elementov glasbene terapije. Analizira zastopanost glasbenih zvrsti v mladinskih romanih, vlogo učiteljev pri razvoju talenta, uporabo interaktivnih učnih gradiv in tehnologije v glasbenem pouku, optimalno motivacijsko okolje v glasbenih šolah, oblikovanje glasbene samopodobe in specifike glasbenega izobraževanja na območju Slovenske Istre. Izsledki predstavljenih raziskav prispevajo k razvoju področja didaktike glasbe in predstavljajo temelj za izboljšanje »glasbenih« praks v slovenskem izobraževalnem sistemu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Bojan Kovačič (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Je docent za specialno didaktiko (področje glasba), na Oddelku za razredni pouk, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo obsega področje glasbene didaktike, s poudarkom na glasbenem talentu, folklorni dejavnosti in učnih ciljih. V svoji doktorski disertaciji je proučeval značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji izobraževanja, na šestih področjih: glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti.

Maribor, Slovenija. E-pošta: bojan.kovacic@um.si

Prenosi

Izdano

13.03.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (PDF)

E-knjiga (PDF)

ISBN-13 (15)

978-961-286-839-0

COBISS.SI ID (00)

188318467

Kako citirati

Sodobne raziskave o poučevanju glasbe v Sloveniji. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pef.1.2024