ZORA 154: Pleteršnikova dediščina: Ob stoletnici smrti Maksa Pleteršnika

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Maks Pleteršnik, slovenski jezik, slovaropisje, slovarji, jezikovni viri in tehnologije

Kratka vsebina

Urednik Marko Jesenšek  je pripravil vrhunsko znanstveno delo s področja slovenskega slovaropisja. V monografiji, ki ima 20 samostojnih poglavij,  so predstavljeni najnovejši dosežki na področju eSSKJ-a, Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, Sprotnega slovarja slovenskega jezika, Rastočega besednjaka SLA, Slovarja slovenskega taroka, jezikovne terminologije v Pleteršnikovem slovarju in njegove makronske dediščine, analize Pleteršnikove rokopisne zbirke zemljepisnih imen in številnih drugih pomembnih ozko slovaropisnih vprašanj s področja sinhronije in diahronije. Pri pisanju so sodelovali najbolj aktivni slovenski jezikoslovci, ki se na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, na ZRC SAZU, na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru ukvarjajo s slovenskim slovaropisjem ter življenjem in delom Maksa Pleteršnika.

Znanstvena monografija Pleteršnikova dediščina je nastala ob stoletnici smrti znamenitega slovaropisca Maksa Pleteršnika (* 3. 12. 1840, Pišece, †  13. 9. 1923, Pišece). Gre za inovativno, aktualno in doslej najpopolnejše delo s področja slovaropisja, ki promovira slovensko jezikoslovno znanost in  razširja vedenje o slovenski kulturni in jezikoslovni dediščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Marko Jesenšek je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (trenutno vodi II. razred za filološke in literarne vede) in redni profesor za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultet Univerze v Mariboru. Predava  Kulturno zgodovino Slovenije in Jezikovno politiko in jezikovno načrtovanje in predmete iz zgodovine slovenskega jezika, Napisal je 12 samostojnih znanstvenih monografij in eno v soavtorstvu; uredil je 51 monografij in zbornikov, med njimi 7, ki so povezani z Maksom Pleteršnikom; je soustanovitelj, glavni in odgovorni urednik mednarodne revije Slavia Centralis in urednik mednarodne knjižne zbirke Zora, v kateri je izšlo 154 knjig.

Za znanstveno in raziskovalno delo je dobil Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika.

Maribor,  Slovenija. E-pošta: marko@jesensek.si

Prenosi

Izdano

27.06.2024

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-878-9

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

C, CFM, CBD, 1DXV

Date of first publication (11)

27.06.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (v tisku)

Mehka vezava (v tisku)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-879-6

Date of first publication (11)

27.06.2024

Dimenzije

16cm x 23cm x 3cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Po prispevkih

Po prispevkih

Dimenzije

Kako citirati

(Ed.). (2024). ZORA 154: Pleteršnikova dediščina: Ob stoletnici smrti Maksa Pleteršnika (Vols. 154). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.3.2024