Trendi na področju kadrovskega managementa

Avtorji

Eva Jereb (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0003-1768-3787

Ključne besede:

delo na daljavo, težavni pogovori, kompetence v krizah, veriženje blokov, zelene kompetence, delovna uspešnost, izobraževanje

Kratka vsebina

Prvo poglavje se osredotoča na pregled ključnih tehnoloških trendov na področju kadrovske funkcije pri delu na daljavo. Drugo poglavje obravnava težavne pogovore na delovnem mestu in ravnanje posameznikov, ko se z njimi soočijo. V tretjem poglavju so predstavljene kompetence za obvladovanje kompleksnih kriz. Četrto poglavje obravnava tehnologijo veriženja blokov na področju kadrovskega managementa. Peto poglavje prikazuje sistematični pregled zelenih kompetenc na področju zdravstva. Šesto poglavje nas popelje skozi zasnovo sistema ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih. Zadnje, sedmo poglavje, pa opozarja na pomen predporodnega izobraževanja in vpliv le tega na kvaliteto življenja po porodu in sam razvoj posameznika

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Eva Jereb (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Eva Jereb je redna profesorica Katedre za kadrovske in izobraževalne sisteme na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Njeni raziskovalni interesi so predvsem na področju e-izobraževanja, igrifikacije na področju izobraževanja, plagiarizma, razvoja kadrov, kadrovskih ekspertnih sistemov, delno pa tudi na področju dela na daljavo. Svoje delo je predstavila na več mednarodnih in domačih strokovnih in raziskovalnih konferencah in posvetovanjih. Je avtorica ali soavtorica znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah in soavtorica več knjig.

Kranj, Slovenija. E-pošta: eva.jereb@um.si

Prenosi

Izdano

30.01.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-818-5

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

KJMV2

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (brezplačno)

Trda vezava (brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-819-2

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.2cm

Kako citirati

Trendi na področju kadrovskega managementa. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.1.2024