Dravsko polje

Avtorji

Uroš Horvat (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Eva Konečnik Kotnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-5604-3534
Igor Žiberna (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4796-4061

Ključne besede:

Dravsko polje, Slovenija, kulturna pokrajina, regionalna geografija, regionalne interpretacije

Kratka vsebina

Dravsko polje je do sredine 20. stoletja veljalo za tipično obpanonsko podeželsko pokrajino, ki so ji glavno identiteto dajale agrarne dejavnosti. S procesom urbanizacije in razvojem drugih gospodarskih dejavnosti, kot so industrija, promet in hidroenergetika, se je značaj regije začel spreminjati in zaradi tega Dravsko polje danes predstavlja konfliktno območje nekaterih nasprotujočih si ali celo izključujočih dejavnosti. Območje gravitira k trem regionalnim središčem: Mariboru, Ptuju in Slovenski Bistrici. V bližini vsakega od teh je stopnja transformacije naselij, modernizacija prostorskih struktur oziroma stopnja rurbanosti zelo velika. Polje sodi tudi med naše najrodovitnejše regije. V zadnjem času vse pogosteje poudarjamo, da je za zagotavljanje samooskrbnosti potrebno ohranjati obdelovalne površine, dejanski razvoj na Dravskem polju pa je v nasprotju s tem aksiomom: najbolj kakovostne obdelovalne površine prepuščamo širjenju pozidanih površin v obliki industrijskih obratov, razpršene individualne gradnje in cestnih površin, prisotno pa je tudi zaraščanje za poljedelstvo najkakovostnejših površin. V monografiji Dravsko polje je 13 avtorjev v 12 poglavjih poskušalo osvetliti nekatere aktualne probleme in procese v regiji, ki so jo v zadnjih desetletjih zaznamovale velike spremembe in preobrazba ne le naravnih, pač pa tudi socioekonomskih prvin, ob čemer so posvetili pozornost tudi področju regionalnih interpretacij za namene izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Uroš Horvat (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Uroš Horvat je docent za področje geografije, predstojnik na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalno se usmerja na področji turizma ter demografskega razvoja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.horvat@um.si

Eva Konečnik Kotnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Eva Konečnik Kotnik je izredna profesorica za geografijo, namestnica predstojnika Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter urednica zbirke Prostori. Njene raziskovalne tematike so povezane z geografskim kurikulom ter z regionalno geografijo.

Maribor, Slovenija. E-pošta: eva.konecnik@um.si

Igor Žiberna (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Igor Žiberna je redni profesor na Oddelku za geografijo na Univerzi v Mariboru. Njegovo področje raziskovanja je
usmerjeno v fizično geografijo, varstvo okolja in GIS.

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.ziberna@um.si

Prenosi

Izdano

07.12.2023

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-806-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

07.12.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 15,00 EUR

Mehka vezava 15,00 EUR

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-820-8

Date of first publication (11)

16.01.2024

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2.8cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). Dravsko polje (Vols. 6). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.11.2023