Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Miroslav Glas, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Viljem Pšeničny, DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede; Toby Gavril Robertson (prevajalec)

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor Slovenija 2002 : vijugasta pot v podjetniško družbo. Raziskava je potrdila nekatere dosedanje fragmentarne ugotovitve slovenskih raziskovalcev podjetništva, da Slovenija še ne deluje kot podjetniški družbi. Še vedno ni družbenega soglasja o potrebi po usklajenem ukrepanju podjetnikov in vlade ter o vzpostavitvi ugodnega okolja, v katerem bi lahko nastajalo veliko novih podjetij, obenem pa bi se obstoječa podjetja, ki imajo ambicije za rast in razvoj ustrezno razvijala. Temeljni izziv, ki ga pred nas postavlja raziskava, je kako vzpostaviti jasno vizijo dolgoročnega razvoja Slovenije kot podjetniške družbe in ustvariti ugodno okolje, da bi se čim več ljudi odločilo za podjetniško kariero. Rezultati raziskave so pokazali, da ima Slovenija pred sabo še dolgo pot za uresničitev svojih ambicij in za uveljavitev v Evropski uniji kot inovativne in podjetniške družbe. Razumevanje vloge podjetništva je za doseganje tega cilja ključnega pomena. Prvi del monografije podaja razvoj podjetništva v Sloveniji, od kar je postala samostojna država, v drugem delu pa je podan pregled dejavnosti obstoječih podjetij v preteklem letu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society
Izdano
2004-01-03

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6354-35-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2004-01-01
Dimenzije
22cm x 29,6cm x 0,3cm