Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Miroslav Glas, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Viljem Pšeničny, DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede; Toby Gavril Robertson (prevajalec)

Ključne besede:

Entrepreneurship, Business demography, Companies, Entrepreneurship ecosystem, Entrepreneurial Activity, podjetništvo, podjetniška demografija, podjetja, podjetniški ekosistem, podjetniška aktivnost

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor Slovenija 2002 : vijugasta pot v podjetniško družbo. Raziskava je potrdila nekatere dosedanje fragmentarne ugotovitve slovenskih raziskovalcev podjetništva, da Slovenija še ne deluje kot podjetniški družbi. Še vedno ni družbenega soglasja o potrebi po usklajenem ukrepanju podjetnikov in vlade ter o vzpostavitvi ugodnega okolja, v katerem bi lahko nastajalo veliko novih podjetij, obenem pa bi se obstoječa podjetja, ki imajo ambicije za rast in razvoj ustrezno razvijala. Temeljni izziv, ki ga pred nas postavlja raziskava, je kako vzpostaviti jasno vizijo dolgoročnega razvoja Slovenije kot podjetniške družbe in ustvariti ugodno okolje, da bi se čim več ljudi odločilo za podjetniško kariero. Rezultati raziskave so pokazali, da ima Slovenija pred sabo še dolgo pot za uresničitev svojih ambicij in za uveljavitev v Evropski uniji kot inovativne in podjetniške družbe. Razumevanje vloge podjetništva je za doseganje tega cilja ključnega pomena. Prvi del monografije podaja razvoj podjetništva v Sloveniji, od kar je postala samostojna država, v drugem delu pa je podan pregled dejavnosti obstoječih podjetij v preteklem letu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

03.01.2004

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-35-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.01.2004

Dimenzije

22cm x 29,6cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2004). Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society: Vol. GEM 2002. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/168