Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

nepremičninsko pravo, imetje, pravice, varnost, motenje posesti

Kratka vsebina

Monografija predstavlja rezultate slovenskega dela Globalnega podjetniškega monitorja, največje svetovne raziskave o podjetništvu, in sicer na temelju podatkov zbranih v letu 2016 in pred tem. Ukvarja se z medsebojno odvisnostjo med podjetništvom in ekonomskim razvojem in podaja rezultate raziskovanja podjetništva v Sloveniji ter jih primerja z rezultati v drugih državah. Ker temelji na enotni metodologiji, so mogoče tudi poglobljene mednarodne primerjave, še zlasti ker je raziskovanje potekalo v tesno povezani in prepleteni svetovni mreži raziskovalcev. Knjiga omogoča boljše razumevanje odnosa družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti in po sektorjih aktivnosti, ponuja zelo bogato sliko o podjetniških procesih in podjetniškem ekosistemu. Še zlasti, ker posveča precej pozornosti tudi podjetniškim aspiracijam in kakovosti podjetniškega ekosistema, ki lahko pomembno pospešuje (ali zavira) podjetniške procese v družbi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matej.rus@um.si.

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si.

Izdano

31.08.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-024-0

DOI (06)

10.18690/978-961-286-024-0

COBISS.SI ID (00)

91360001

Date of first publication (11)

31.08.2017

Dimenzije

17mm x 23mm x 1mm

Kako citirati

(Ed.). (2017). Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016: Vol. GEM 2016. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/191