Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetništvo iz nuje, podjetništvo iz priložnosti, zgodnja podjetniška aktivnost

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor (GEM) je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki proučuje medsebojne odvisnosti med podjetništvom in ekonomskim razvojem in kaže stanje v posameznih državah ter obenem nakazuje načine, s katerimi je mogoče pospeševati razvoj podjetništva. Ker je raziskovalni pristop GEM enak po vsem svetu je neprecenljiv vir za raziskovalce in njihove znanstvene prispevke. GEM omogoča boljše razumevanje družbenih vrednot o podjetništvu in individualnih podjetniških značilnosti posameznika, kot so sposobnost zaznavanja priložnosti, dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, strah pred neuspehom in podjetniške namere. Podjetniško aktivnost spremlja v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja ter prenehanje poslovanja). Nekateri posamezniki se za podjetništvo odločijo zaradi nujnosti, da preživijo, drugi zato, da bi izkoristili obetavno poslovno priložnost. Tokratna študija izpostavlja upad števila podjetnikov iz nuje, kar je dobra novica zlasti zato, ker so takšni podjetniki v povprečju manj razvojno naravnani, manj zaposlujejo in so tudi manj konkurenčni.

Izdano

April 1, 2016

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-39-0

COBISS.SI ID (00)

86200577

Date of first publication (11)

2016-04-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,6mm

Kako citirati

(Ed.). (2016). Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015: Vol. GEM 2015. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/146