Growth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica, ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

Global Entrepreneurship Monitor, entrepreneurship, early-stage entrepreneurial activity, economic development, entrepreneurship ecosystem

Kratka vsebina

Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017, Povzetek. Monografija predstavlja rezultate slovenskega dela največje svetovne raziskave podjetništva Globalni podjetniški monitor (GEM), ki je leta 2017 zaključila že svoj 19. cikel. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne ukrepe ekonomske politike za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik (avtor, ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Karin Širec (avtorica, ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matej.rus@um.si.

Prenosi

Izdano

April 25, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-159-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-159-9

COBISS.SI ID (00)

94397441

Date of first publication (11)

2018-04-25

Kako citirati

(Ed.). (2018). Growth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary: Vol. GEM 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/333