Dynamics of Enterpreneurial Potential : GEM Slovenia 2016 : Executive Summary

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

globalni podjetniški monitor, podjetništvo, ekonomski razvoj, podjetniški ekositem

Kratka vsebina

Dinamika podjetniškega potenciala : GEM Slovenija 2016  : povzetek. V knjigi so predstavljeni rezultati največje longitudinalne študije o podjetništvu v svetu, Global Entrepreneurship Monitor. Temelji na podatkih, zbranih v letu 2016 in prej, in obravnava medsebojno povezanost podjetništva in gospodarskega razvoja. Ta monografija prinaša rezultate študije podjetništva v Sloveniji in jih primerja z rezultati drugih držav. Temelji na skupni metodologiji in se izvaja v tesno povezani in medsebojno povezani globalni mreži raziskovalcev, ki omogoča podrobne mednarodne primerjave. Knjiga omogoča boljše razumevanje družbenih vrednot o podjetništvu in posebnih individualnih značilnostih oseb, kot so dojemanje lastnih podjetniških sposobnosti, sposobnost zaznavanja poslovnih priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker je raziskava spremljala podjetniško aktivnost v vseh fazah življenjskega cikla (nastajajoča, nova in uveljavljena podjetja, prekinitev poslovanja), in glede na vpliv in vrsto dejavnosti prinaša celovito sliko podjetniških procesov in njihovega ekosistema. Veliko pozornosti je namenjeno tudi podjetniškim težnjam in kakovosti podjetniškega ekosistema, saj lahko slednje bistveno spodbujajo (ali omejujejo) podjetniške procese v družbi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si.

Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.crnogaj@um.si.

Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si.

Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: barbara.bradac@um.si.

Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: matej.rus@um.si.

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si.

Prenosi

Izdano

31.08.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-286-047-9

DOI (06)

10.18690/978-961-286-047-9

COBISS.SI ID (00)

92417025

Date of first publication (11)

31.08.2017

Kako citirati

(Ed.). (2017). Dynamics of Enterpreneurial Potential : GEM Slovenia 2016 : Executive Summary: Vol. GEM 2016. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/223