Kako podjetna je Slovenija: Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Miroslav Glas
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Viljem Pšeničny
DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetniška politika, podjetna družba, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Necessity Entrepreneurship, Entrepreneurship policy, Entrepreneurial society

Kratka vsebina

Kako podjetna je Slovenija : Globalni podjetniški monitir Slovenija 2002. Monografija na temelju podatkov Globalnega podjetniškega monitorja ugotavlja, da v letu 2002 slovenska družba ni funkcionirala kot podjetniška družba. Ni še dozorelo spoznanje, da je za uspešen razvoj nujno koordinirano sodelovanje države in podjetnikov, saj nihče ne more prisiliti podjetnika, da bo rasel, zaposloval in se razvijal. Vse to lahko izhaja samo iz njegove osebne motivacije, ki je odvisna od pogojev, ki jih ustvarimo v družbi. Zato je temeljni izziv, ki je pred nami, kako vzpostaviti jasno vizijo dolgoročnega razvoja Slovenije kot podjetne družbe ter ustvariti vzpodbudno okolje, da bi se čimveč ljudi uspešno lotevalo podjetništva. Velja temeljno spoznanje, da preko noči ni mogoče radikalno spremeniti podjetniškega potenciala. Občutne spremembe na bolje zahtevajo vztrajnost, dolgoročnejši napor za učinkovitejše delovanje v vrsti vladnih resorjev in v mnogih delih družbe, ki ustvarjajo ali zavirajo nagib k samostojnosti in ustvarjalnosti. Pomembno je, da je vladna politika do podjetništva konsistentna in zato predvidljiva z vidika posameznikov, ki se odločajo za lastno dejavnost. Pri tem morata usklajeno delovati osrednja vlada in lokalne oblasti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.03.2003

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-26-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.03.2003

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2003). Kako podjetna je Slovenija: Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: Vol. GEM 2002. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/167