Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019

Avtorji

Miroslav Rebernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karin Širec (ur.)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170

Ključne besede:

Globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvo, podjetniški ekosistem

Kratka vsebina

V največji svetovni longitudinalni raziskavi Globalni podjetniški monitor (GEM) se že 21 let raziskujemo pomembne značilnosti podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov.

Biografije avtorja

Miroslav Rebernik (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: miroslav.rebernik@um.si

Karin Širec (ur.), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja. V raziskovalni skupini Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer pri Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva DIANA in članica raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Je predstavnica Slovenije pri Evropskem svetu za mala podjetja (European Council for Small Business), ekspertna svetovalka OECD za področje vključujočega podjetništva in članica fakultetnega senata. Pred zaposlitvijo na univerzi je delala v gospodarstvu.

Maribor, Slovenija. E-pošta: karin.sirec@um.si

Izdano

May 29, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-354-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-354-8

COBISS.SI ID (00)

16145667

Date of first publication (11)

2020-05-29

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-355-5

DOI (06)

10.18690/978-961-286-354-8

COBISS.SI ID (00)

16147715

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2020). Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019 (Vols. 2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/473