International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 19th 2023, Maribor, Slovenia

Avtorji

Mateja Lorber (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0001-7200-5204
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0001-6274-8864
Sonja Šostar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0183-8679

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, raziskovanje

Kratka vsebina

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«: Zbornik povzetkov, 9. junij 2022, Maribor, Slovenija. Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede letos praznuje 30 let od ustanovitve in organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 19. junija 2023 na fakulteti in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mateja Lorber (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Mateja Lorber je izredna profesoriva in dekanica UM FZV. Sodelovala je pri številnih domačih in mednarodnih projektih zdravstvene nege in zdravstvene nege ter predavala na mnogih tujih univerzah. Je tudi recenzentka domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij ter zbornikov. Je članica Sigma Theta Tau lnternational; UDINE-C skupine ter glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege. Za uspešno strokovno delo in prispevek k izvajanju programov s področja zdravstvene nege ter znanstvenega in izobraževalnega dela je prejela številna priznanja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.lorber@um.si

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Sonja Šostar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si

Prenosi

Izdano

19.06.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-748-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.06.2023

Kako citirati

(Ed.). (2023). International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 19th 2023, Maribor, Slovenia (Vols. 30.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fzv.1.2023