Adolescentna medicina: 1. in 2. modul

Avtorji

Dušanka Mičetič Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Bernarda Vogrin (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2029-8735

Ključne besede:

adolescentna medicina, izobraževanje, predavanja, delavnice, zbornik

Kratka vsebina

Adolescenca je življenjsko obdobje burnega bio-psiho-socialnega razvoja. Zaradi tega so adolescenti in mladi odrasli posebej ranljive skupine, ki jim mora zdravstvena s stroka nameniti posebno pozornost. Mednarodna zveza zdravnikov specialistov (UEMS) je sprejela stališče, da mora vsak zdravnik specialist, ki dela z adolescenti in mladimi odraslimi (10-24 let) pridobiti osnovna znanja iz adolescentne medicine, ki naslavljajo glavne posebnosti razvoja v adolescenci in iz tega izhajajočih specifičnih zdravstvenih potreb. Svetujejo tudi, da se vsebine iz adolescentne medicine vključijo v vse specializacije, ki so v stiku z adolescenti in mladimi odraslimi. V Slovenji do sedaj na področju adolescentne medicine nismo imeli sistematičnega izobraževanja. Medicinska fakulteta v Mariboru je prepoznala potrebo po tovrstnem izobraževanju. Z ustanovitvijo Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo so zagotovljeni osnovni pogoji za razvijanje stroke na dodiplomski in podiplomski ravni iz izobraževalnega in raziskovalnega vidika. V okviru inštituta smo zasnovali načrt podiplomskega izobraževanja iz adolescentne medicine, ki je namenjen specializantom in specialistom pediatrije, družinske medicine, kirurških in internističnih strok, ter vsem ostalim zdravnikom, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja iz adolescentne medicine. Program je zasnovan na osnovi priporočil UEMS in programa evropske šole adolescentne medicine (Euteach, Lausane, Švica ter usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (3-5). Izobraževanje poteka v štirih dvodnevnih modulih. 

Biografije avtorja

Dušanka Mičetič Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Zasl. prof. dr. dr. h. c. Dušanka Mičetic-Turk, dr. med., višja svetnica,je ustanoviteljica pediatrične gastroenterologije na Mariborski Kliniki za pediatrijo in dolga leta vodilni pediater gastroenterolog v Sloveniji.Strokovno se je izpopolnjevala na pediatričnih klinikah v Beogradu, Zagrebu, Leidenu, Amsterdamu, Grazu, Londonu in New Yorku. Paralelno s kliničnim delom se je zelo intenzivno ukvarjala s raziskovanjem na področju otroške gastroenterologije in prehran ter probiotikov in črevesne mikrobiote. Od 1997 do 2007 je bila dekanica Visoke Zdravstvene šole , ki je pod njenim vodstvom preoblikovana v Fakulteto za zdravstvene vede leta 2003. Od ustanovitve MF UM opravlja funkcijo predstojnice Katedre za Pediatrijo in od 2018 funkcijo v.d. prodekanice za dentalno medicino . Je ustanoviteljica in vodja Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo MFUM.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dusanka.micetic@um.si

Bernarda Vogrin (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Asist. Dr. Bernarda Vogrin; je specialistka pediatrije, zaposlena v Ambulanti za otroke in šolarje Pedenjped v Lenartu v Slovenskih Goricah in na Medicinski fakulteti Maribor. Fokus njenega raziskovalnega in kliničnega dela je preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov. Posebej jo zanima zgodnje odkrivanje in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na preprečevanju debelosti ter bolezni srca in žil. Aktivno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pri oblikovanju nacionalnih smernic za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. Aktivna je v Evropskem združenju za šolsko in univerzitetno medicino in zdravje (EUSUHM). Je članica Multidisciplinarnega odbora za Adolescentno medicino pri UEMS. Opravila je mednarodno šolo adolescentne medicine v Švici. Je soustanoviteljica Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo MFMB.

Maribor, Slovenija. E-pošta: bernarda.vogrin1@um.si

Izdano

November 27, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (v tisku)

Mehka vezava (v tisku)

ISBN-13 (15)

978-961-286-801-7

COBISS.SI ID (00)

172931075

Date of first publication (11)

2023-11-27

Dimenzije

19.5cm x 26.5cm x 0.8cm

Kako citirati

Adolescentna medicina: 1. in 2. modul. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.mf.2.2023