Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti

Avtorji

Miha Marič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Robert Leskovar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Patrik Arh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Nejc Donaval, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport; Tinkara Kozovinc, Alma Mater Europaea; Sara Kremsar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Manca Kutnjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport; Katja Marolt, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Katja Pintarič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Monika Ribič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Aljaž Šenica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport; Tine Šket, Alma Mater Europaea; Janez Dekleva, Mednarodni center za prenos znanja; Ana Lambić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Goran Vukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kratka vsebina

Skozi kritični pregled sekundarnih virov literature so vključeni strokovnjaki skozi medsebojno spoznavanje, iskanje specifičnih kompetenc posameznikov in kombiniranje znanj pripravili sintezo obravnavanega področja športa med mladimi ter identifikacijo multiplikativnih učinkov športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti. Sodelovanje je bilo skozi celoten čas podprto s strani Zavoda za šport Škofja Loka, kateri nastopa kot partner in na podlagi katerega se gradi študija primera. Pri raziskovanju se je skozi intervjuje in validacijo strokovnjaki (trenerji, aktualni in nekdanji športniki) izvedlo kvalitativno raziskovanje o sami kakovosti ugotovitev ter podanih predlogov učnih načrtov za izvedbo načrtovanih dejavnosti. Pripravljena je tudi informacijska rešitev na platformi Moodle.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Miha Marič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Miha Marič je raziskovalec s področja vodenja, managementa in organizacijskih ved. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Njegovi raziskovalni interesi so moč, vodenje, organizacijsko vedenje, kadrovski management, organizacija in management. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvene monografije ter bil urednik in recenzent. Sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih in svetovalnem delu. 

Kranj, Slovenija. E-pošta: miha.maric@um.si

Robert Leskovar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Robert Leskovar je doktoriral iz organizacijskih znanosti na Univerzi v Mariboru. Je redni profesor za področje informatike na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Njegovo raziskovalno delo zajema modeliranje in simulacijo sistemov, potrjevanje modelov, večkriterijsko odločanje in razvojne metode IS.

Kranj, Slovenija, E-pošta: robert.leskova@um.si

Patrik Arh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Patrik Arh je študent Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, kjer končuje dodiplomski študij programa Organizacija in management informacijskih sistemov. Izkušnje iz področja športa je pridobil skozi vrsto let profesionalne kariere v akrobatskem Rock and Roll-u. Patrik deluje kot tutor in demonstrator na fakulteti, v prostem času pa se ukvarja s fotografijo, snemanjem in podjetništvom. 

Kranj, Slovenija. E-pošta: patrik.arh@student.um.si

Nejc Donaval, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Nejc Donaval je študent drugega letnika dodiplomskega študija športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport. Leta 2011 je začel svojo športno pot v veslanju, v Veslaškem klubu Argo Izola. Med leti 2014 in 2017 je nanizal številne uspehe kot član slovenske veslaške reprezentance, najbolj pomembna sta nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v veslanju leta 2016 in evropskem prvenstvu v veslanju za mlajše člane leta 2017. Leta 2018 in 2019 je bil vodja poletne šole veslanja v veslaškem klubu Argo Izola, med študijem pa je začel sodelovati v Veslaškem klubu Ljubljanica kot trener mlajših kategorij. Nejc trenutno zaseda funkcijo predsednika Študentskega sveta Fakultete za šport, prav tako pa je član tako fakultetnih kot tudi univerzitetnih komisij. Na fakulteti sodeluje pri meritvah vrhunski športnikov ter koordinira skupino študentov tutorjev. 

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: nejc.donaval@gmail.com

Tinkara Kozovinc, Alma Mater Europaea

Tinkara Kozovinc je po končani Srednji zdravstveni šoli Celje nadaljevala izobraževanje na Alma Mater Eurpaea v Mariboru, kjer študira dodiplomski program Fizioterapije. Pri 3 letih se je pričela ukvarjati s sodobnim plesom in baletom, katerega je trenirala desetletje. V svoji mladosti se je ukvarjali tudi z mnogimi drugimi športi. Sedaj je njena športna aktivnost usmerjena v prostočasne aktivnosti kot je pohodništvo in fitnes.  

Maribor, Slovenija. E-pošta: tinkara.kozovinc@gmail.com

Sara Kremsar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Sara Kremsar je študentka Univerze v Mariboru in trenutno dokončuje študij magistrskega programa iz smeri Inženiringa poslovnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede. Omenjeno fakulteto obiskuje že od leta 2016, kjer se je prvič srečala s procesnim vidikom organizacij, ko je začela svojo študijsko pot na dodiplomskem programu Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Od takrat je vključena v aktivnostih znotraj fakultete, trenutno pa je članica Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede, prav tako pa izvaja demonstratorstva v okviru predmeta Organizacija poslovnih procesov, ki zajema področja nad katerimi se je navdušila na začetku svoje študijske poti. Poleg študija sodeluje z več podjetji in prevzema različne vloge na različnih področjih organizacijske znanosti, v več različnih organizacijah, kjer pomaga podjetjem preoblikovati procese in jih usmeriti na pot do njihovega optimalnega uspeha. 

 Kranj, Slovenija. E-pošta: sara.kremsar@student.um.si

Manca Kutnjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Manca Kutnjak je študentka Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, kjer obiskuje dodiplomski študij športnega treniranja. V mladosti se je ukvarjala z veliko športi, kasneje pa se je resno podala v nogometne vode. Med leti 2013 in 2019 je v dresu nogometnega kluba Krim in državne reprezentance dosegla največje uspehe. Z začetkom študija na Fakulteti za šport se je podala tudi na trenersko pot. Že v prvem letu trenerstva je s svojo ekipo U13 deklet osvojila državni pokal. Trenutno deluje v treh različnih nogometnih šolah, kjer poučuje otroke stare med 4. in 10. letom. Prav tako sodeluje na vseh promocijskih prireditvah, pod okriljem NZS-ja in OI komiteja Slovenije. Manca je tudi aktivna podpredsednica Študentskega sveta Fakultete za šport. Poleg tega sodeluje še v promocijski ekipi FŠ, pomaga na športnih meritvah in testiranjih, ter je del fakultetnih komisij.  

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: manca.kutnjak@gmail.com

Katja Marolt, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Katja Marolt je vrhunska športnica v teku na smučeh, ki se lahko pohvali z vrsto naslovov državne prvakinje ter nastopi na največjih tekmovanjih v različni športih. Prav tako je Katja študentka Managementa in organizacije informacijskih sistemov na Univerzi v Mariboru, ki zaključuje izobraževanje na prvi stopnji. V prostem času se ukvarja z raziskovanjem različnih vsebin na področju psihologije, programiranja ter povezovanjem različnih področji z informatiko.  

Kranj, Slovenija. E-pošta: katja.marolt@student.um.si

Katja Pintarič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Katja Pintarič, je leta 2016 končala Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani. Trenutno je študentka Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, kjer obiskuje dodiplomski študij, program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. V času osnovne šole je trenirala hiphop v plesni šoli Bolero in tenis v sklopu obšolskih dejavnosti. Prav tako je nastopala v vseh vrstah posamičnih plesih in plesih v paru na Šolskem plesnem festivalu v sklopu osnovne šole, kjer je prejela veliko odličij na področju področnega in državnega tekmovanja. V prostem času je aktivna v društvu tabornikov Rod Rožnik, kjer je vodnica manjši skupini že od leta 2013 in članica rodove uprave. Poleg vodništva je njeno delo vzgajanje otrok, da vzljubijo naravo, se veliko gibajo in skrbijo za svoje zdravje. Poleg tega, pa že od samega začetka dela veliko na samoiniciativi otrok, njihovi samozavesti skozi leta in sprejemanje članov v skupini. Poleg študija je tudi članica Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede.  

Kranj, Slovenija. E-pošta: katja.pintaric@student.um.si

Monika Ribič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Monika Ribič je študentka Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, kjer končuje podiplomski študij, program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Športno znanje je pridobila z igranjem namiznega tenisa v osnovni šoli, kasneje pa je vrsto let kot prostovoljka delovala pri Hokejski zvezi Slovenije in takratni HDD Tilii Olimpiji. Aktivna je tudi v času študija, kjer je vključena v sistem demonstratorstva na fakulteti, vodi tutorsko ekipo in sodeluje v raznih raziskovalnih projek.

Kranj, Slovenija. E-pošta: monika.ribic@student.um.si

Aljaž Šenica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Aljaž Šenica se je rodil 26.9.1998 v Ljubljani.  Obiskoval je Osnovno šolo Kolezija v Ljubljani. Med šolanjem je začel igrati tenis v teniškem klubu Max Ljubljana, kjer še danes dela njegov oče Gregor, ki ga je navdušil za tenis. Poleg tenisa je redno hodil na telovadbo v Narodni dom v Tivoliju, ter svoj prosti čas preživljal s prijatelji. V času osnovne šole je igral tudi violino in flavto. Po uspešnem zaključku osnovne šole je začel obiskovati rokometni športni oddelek na Gimnaziji Šiška v Ljubljani, kar mu je omogočilo usklajevanje šolskih in športnih odvažnosti. V tem času je dosegel svoje največje teniške uspehe Po uspešnem zaključku šolanja na Gimnaziji Šiška in opravljeni maturi se je udeležil trenerskega tečaja za naziv Strokovni delavec v športu 1 – trener tenis (takratni trener D). Svoje teniško znanje od leta 2017 prenaša na mlajše teniške igralce v Max tenis klubu. Leta 2017 je začel študij na Fakulteti za šport na Univerzi v Ljubljani. Od takrat je teniško neaktiven v tekmovalnem tenisu, saj mu študij ni omogočil usklajevanja rednega trenažnega procesa. Aljaž Šenica je preko študija spoznaval, kako poteka vadbeni proces in pridobival novo uporabno znanje pri različnih predmetih. Njegova trenutna želja je postati magister kineziologije in najboljši trener in kondicijski trener na področju tenisa.  

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: aljaz.senica@gmail.com

Tine Šket, Alma Mater Europaea

Tine Šket je študent dodiplomskega študija fizioterapije na fakulteti Alma Mater Europaea v Mariboru. S športom se ukvarja že od zgodnjega otroštva, začel je s treniranjem juda pri 6 letih, kasneje pa je 4 leta igral nogomet v NK Slovenska Bistrica in 6 let igral košarko v KK Slovenska Bistrica in KK Maribor. V osnovni šoli in kasneje gimnaziji je sodeloval v veliko različnih športni  tekmovanjih. Že od zgodnje mladosti se sezonsko ukvarja tudi z smučanjem, za katerega je opravil številna šolanja in tečaje. Danes se amatersko ukvarja z dvigovanjem uteži.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tine.sket@gmail.com

Janez Dekleva, Mednarodni center za prenos znanja

Janez Dekleva, univerzitetni diplomirani organizator, z več kot 34 letne bogate izkušnje so na področju vodenja, strateškega načrtovanja in vodenja projektov, od tega 25 let na vodstvenih pozicijah tako v zasebnem kot javnem sektorju. Zaposlen je bil v Mednarodnem podjetju Slovenijales, Gospodarski zbornici Slovenije kot vodja izobraževanja in direktor Centra za poslovno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije. Danes je zaposlen v Mednarodnem centru za prenos znanja v Ljubljani, ki je ena izmed vodilnih izobraževalnih organizacij na področju poslovnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Je habilitiran višješolski predavatelj za področje organizacije poslovanja in sodeluje v razvojnih projektih v državah EU in bivše Jugoslavije.  

Ljubljana, Slovenija. E-pošta:  janez.dekleva@mcpz.si

Ana Lambić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ana Lambić je samostojna raziskovalka s področja kadrovskega managementa. Diplomirala je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede, s področja organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Svoje izobraževanje zaključuje na magistrskem študiju  iste fakultete. Njeni raziskovalni interesi so kadrovski management, timsko delo, izobraževanje in vodenje.

Kranj, Slovenija. E-pošta: ana.lambic@student.um.si

Goran Vukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dr. Goran Vukovič je redni profesor na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede za področje kadrovskih virov in marketinga. Ima več kot petnajst let izkušenj na področju funkcionalnega izobraževanja in svetovanj. Svetuje na področjih kadrovskih virov, marketinga in nabave v zasebnem in v neprofitnem sektorju. Je avtor številnih avtentičnih znanstvenih člankov, avtor številnih monografij, urednik, kritik ter član uredniškega odbora revije “Iskanja”. 

Kranj, Slovenija. E-pošta: goran.vukovic@um.si

Naslovnica za Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti
Izdano
2020-06-30

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-363-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-06-30