International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 9th 2022, Maribor, Slovenia

Avtorji

Mateja Lorber (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede
https://orcid.org/0000-0001-7200-5204
Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede
https://orcid.org/0000-0001-6274-8864
Sonja Šostar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede
https://orcid.org/0000-0002-0183-8679

Ključne besede:

visokosolsko izobrazevanje, zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, raziskovanje

Kratka vsebina

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«: Zbornik povzetkov, 9. junij 2022, Maribor, Slovenija. 9. junija 2022 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobrazevanje v zdravstveni negi«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja visokošolskega izobraževanja, zdravstvene nege in zdravstvenih ved.Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja v zdravstvu in zdravstveni negi ter izobraževanja, temelječega na raziskovanju, v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega je odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mateja Lorber (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Mateja Lorber je izredna profesoriva in dekanica UM FZV. Sodelovala je pri stevilnih domacih in mednarodnih projektih zdravstvene nege in zdravstvene nege ter predavala na mnogih tujih univerzah. Je tudi recenzentka domacih in tujih strokovnih in znanstvenih revij ter zbornikov. Je clanica Sigma Theta Tau International; UDINE-C skupine ter glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege. Za uspesno strokovno delo in prispevek k izvajanju programov s podrocja zdravstvene nege ter znanstvenega in izobrazevalnega dela je prejela stevilna priznanja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.lorber@um.si

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Sonja Šostar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si

Prenosi

Izdano

19.09.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-632-7

COBISS.SI ID (00)

121595651

Date of first publication (11)

19.09.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 9th 2022, Maribor, Slovenia (Vols. 2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fzv.1.22022