Krepitev medijske svobode: Varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform

Avtorji

Janja Hojnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7853-1459

Ključne besede:

medijska svoboda, napadi na novinarje, zaščita žvižgačev, lastništvo medijev, sovražni govor, pristojnosti EU

Kratka vsebina

Knjiga podaja prispevek h gradnji enotnega okvirja za področje medijske svobode v Evropski uniji. V tem pogledu orisuje položaj medijske svobode pri vstopanju držav v EU in nastajajoči pravni okvir za zaščito medijske svobode kot temelja demokracije v državah članicah EU. Od začetnega pristopa k medijem kot enemu od storitvenih sektorjev, ki naj se mu zagotovijo prednosti enotnega trga, je danes v ospredju posebna narava medijev kot akterja zagotavljanja demokracije. Knjiga razpravlja o pristojnostih EU za sprejetje pravnih standardov medijske svobode in novejših zakonodajnih predlogih s tega področja. Poudarjeni so tudi področje preprečevanja širjenja lažnih novic, tožbe SLAPP, katerih cilj je ustrahovati in strokovno diskreditirati njihove tarče, ter področje lastništva in financiranja medijev. Posebni poglavji sta namenjeni spletnemu sovražnemu govoru ter zaščiti žvižgačev v EU. Avtorice ugotavljajo, da bo večji izziv kot sprejem zakonodaje za zaščito medijske svobode v EU njeno izvrševanje v praksi. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Hojnik (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Janja Hojnik (rojena 1979 na Ptuju) je diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom in Jean Monnet profesorica prava EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022) in vodja magistrskega študija Evropske pravne študije na Pravni fakulteti UM (od 2019). Po diplomah na Pravni fakulteti (2002) in Ekonomsko-poslovni fakulteti UM (2003) je bila eno leto zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, od novembra 2003 pa je zaposlena na Pravni fakulteti UM (sprva kot mlada raziskovalka), kjer je leta 2007 doktorirala s področja prava EU, od junija 2018 pa je habilitirana v naziv redne profesorice. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.hojnik@um.si

Prenosi

Izdano

14.12.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-680-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

14.12.2022

Kako citirati

Krepitev medijske svobode: Varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.8.2022