Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Avtorji

Vesna Rijavec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-1556-2351
Suzana Kraljić (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4438-6457
Jelka Reberšek Gorišek (ur.)
Alma Mater Europaea

Kratka vsebina

Monografija 'Medicina, pravo in družba: sodobne dileme IV' predstavlja že četrto znanstveno monografijo te vrste. Tokratna monografija prinaša aktualne prispevke, povezane z osrednjo temo odgovornosti v zdravstvu. Avtorji v svojih prispevkih analizirajo in polemizirajo o različnih odprtih pravnih, etičnih in medicinskih vprašanjih in dilemah, s katerimi se srečuje danes zdravstvo, tako v Sloveniji, kakor tudi v primerjalnopravnih ureditvah in na globalni ravni. Vsebuje prispevke, ki s svojo vsebino posegajo na področje izbranih vprašanj civilnopravne in kazenskopravne odgovornosti (npr. zdravniške zbornice, zdravnikov, zdravstvenih delavcev, pacientov,…), evtanazije, nadomestnega materinstva in duševnega zdravja. Druga skupina prispevkov je posvečena temam, ki povezujejo pravo, šport in medicino (npr. sprememba spola, doping, delovnopravna vprašanja športnikov, odgovornost v športu,…). Tretjo skupino pa tvorijo prispevki, ki se nanašajo na teme, povezane z nalezljivimi boleznimi (Covid-19, SARS, H1N1, Ebola …) in z izbranimi vidiki glede zdravil (financiranje zdravil, iskanje novih zdravil, farmacevtsko pravo…).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Vesna Rijavec (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Prof. dr. Vesna RIJAVEC je od leta 1992 predavateljica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 2007 redna profesorica. Sodeluje pri predmetih Družinsko in dedno pravo, Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme, Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki. Od leta 2015 je dekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Je (so)avtorica večih znanstvenih monografij, izvirnih znanstvenih člankov ter nosilka domačih in evropskih razsikovalnih projektov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vesna.rijavec@um.si

Suzana Kraljić (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ, zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru od leta 1995. Sodeluje pri predmetih Družinsko in dedno pravo (prva stopnja Pravo), Medicinsko pravo (druga stopnja Pravo) ter Mednarodno varstvo otrokovih pravic (tretja stopnja Pravo). Je predstojnica Centra za medicinsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter urednica revije Medicina, Law & Society.

Maribor, Slovenija. E-pošta: suzana.kraljic@um.si

Jelka Reberšek Gorišek (ur.), Alma Mater Europaea

Prim. Jelka Reberšek Gorišek je upokojena zdravnica, s specializacijo iz infektologije in epidemiologije na Infekcijski kliniki Univerze v Ljubljani. Zaposlena je bila v UKC Maribor na Infekcijskem oddelku. Že od samega začetka, leta 1991, sodeluje pri organizaciji posveta Medicina, pravo in družba. Je tudi avtorica številnih znanstvenih in strokovnih del s področja infektologije.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jelkarebersekgorisek@gmail.com

Naslovnica za Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Izdano
2021-06-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-478-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-06-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Ni zaloge)

Trda vezava (Ni zaloge)
ISBN-13
978-961-286-479-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-06-28
Dimenzije
16.5cm x 23.5cm x 3.3cm