Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji

Avtorji

Miran Lavrič, vodja raziskave in urednik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Tomaž Deželan, vodja ekipe FDV UL in urednik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Ključne besede:

Mladina, Slovenija, 2020

Kratka vsebina

Po desetih letih je pred nami ponovno raziskava o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020. Ker gre za nacionalno raziskavo o mladi generaciji med 15–29 let, je njena informativna vrednost tako za naročnika raziskave (Urad RS za mladino) kot tudi za mladino in celotno družbo izjemnega pomena. Naš cilj je v prvi vrsti udejanjanje temeljnega namena raziskave, ki je, da bomo na Uradu v prihodnjem nekajletnem obdobju s pomočjo Mladine 2020 nudili podporo z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na področju mladine. Ob raziskavi so izvajalci pripravili tudi priporočila, ki lahko služijo kot izhodišče za oblikovanje ukrepov. Slednji pa naj bi mladim nudili boljše pogoje za prehod v odraslost, odraslim pa mirno zrelo dobo, zavedajoč se, da je mlada generacija opolnomočena in dobro pripravljena na spopad z vsemi življenjskimi okoliščinami. Pa je res? Kakšna je torej naša mladina na pragu 21. stoletja?

(Dolores Kores)

Biografije avtorja

Miran Lavrič, vodja raziskave in urednik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Doktor znanosti. Maribor, Slovenija. E-pošta: miran.lavric@um.si.

Tomaž Deželan, vodja ekipe FDV UL in urednik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Doktor znanosti. Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si.

Prenosi

Izdano

May 21, 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-475-0

COBISS.SI ID (00)

63675651

Kako citirati

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-475-0