40th International Conference on Organizational Science Development: Values, Competencies and Changes in Organizations: Conference Proceedings

Avtorji

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Anja Žnidaršič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”; Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede; Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION – Nikole Tesle, Poslovna in pravna fakulteta; Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt; Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Ključne besede:

organizacija, vrednote, kompetence, organizacijske spremembe, ljudje, managment

Kratka vsebina

40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah: Konferenčni zbornik: Štiri desetletja mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti so obdobje, ki je skozi čas povezalo akademsko in strokovno javnost, študentke in študente, cenjene goste. Čas in prostor sta temeljni komponenti človekovega življenja. Čas epidemije vnaša negotovost med ljudi.  Ravno zato je danes toliko bolj v ospredju individuum, ki skupaj s celotno družbo lahko postavlja gradnike za ponoven socialni preplet družbe kot smo ga bili še nedavno vajeni. Organizacija smo ljudje. Razmerja med zaposlenimi v organizacijah so izhodišče za smernice razvoja organizacijskih znanosti. Letošnja konferenca nosi naslov »Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah«. V ospredje postavljamo človeka in organizacijo, ki s skupnimi vrednotami soustvarjata in predpostavljata povezovanje in napredek zaposlenih in organizacij. Človeka, ki s svojimi kompetencami je in bo moral biti kos spremembam v organizacijskem pogledu in širši družbi. Ravno zaradi številnih sprememb, ki so nas kot družbo doletele, pa mednarodna konferenca kliče po izmenjavi stališč, mnenj in predvsem znanstvenih pogledov na razvoj organizacij v bodoče. Razvoj organizacij v bodoče bodo ljudje. Bodo tudi informacije in procesi. Vse to, kar nas desetletja veže in povezuje ter nas bo povezalo tudi v skupnem boju proti današnji epidemiji. Izziv ni tako velik kot bodo velike naše ideje in naši pogledi za organizacijo ter družbo jutri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si

Anja Žnidaršič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: anja.znidarsic@um.si

Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: damjan.maletic@um.si

Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”

Pula, Hrvšaka. E-pošta: dtomic@unipu.hr

Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede

Beograd, Srbija. E-pošta: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Olja Arsenijević (ur.), Univerza UNION – Nikole Tesle, Poslovna in pravna fakulteta

Beograd, Srbija. E-pošta: olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs

Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-pošta: vincenzo.uli@gmail.com

Yvonne Ziegler (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-pošta: ziegler@fb3.fra-uas.de

Prenosi

Izdano

17.03.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-442-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

16.03.2021

Kako citirati

(Ed.). (2021). 40th International Conference on Organizational Science Development: Values, Competencies and Changes in Organizations: Conference Proceedings (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-442-2