Exploiting White-Collar Criminals’ Know-How: Towards a New Way of Punishment: Roberta De Paolis

Avtorji

Kratka vsebina

Beloovratniška kriminaliteta je utelešenje kriminalitete sodobne dobe, ki vpliva na več ciljev trajnostnega razvoja, kot so spodbujanje dostopa do pravnega varstva in boja proti organizirani kriminaliteti, zagotavljanje osnovnih storitev ter zmanjšanje ekonomskih neenakosti in ranljivosti. Posledično je nujno oblikovati strategijo, ki bi se učinkovito spopadla z beloovratniško kriminaliteto. V poglavju izpostavimo, da bi moralo izvrševanje zakonov za kazniva dejanja beloovratniške kriminalitete temeljiti na prilagojenem sistemu kaznovanja, ki združuje tradicionalno zaporno kazen s skupnostnimi sankcijami, ki se izvajajo v istem kontekstu, v katerem je bilo storjeno kaznivo dejanje. Takšna rešitev bi imela vsaj dva pozitivna učinka: z vidnostjo v javnosti bi odvrnili posameznike od ponovitve kaznivega dejanja, vrstnike od storitve kaznivega dejanja beloovratniške kriminalitete in skupnost bi prejela “kompenzacijo” s krepostno uporabo veščin (know-how), ki so jih uporabili storilci beloovratniške kriminalitete.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Exploiting White-Collar Criminals’ Know-How: Towards a New Way of Punishment: Roberta De Paolis. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 209-234). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/35