Curbing of Illegal Construction of Facilities in Sustainable Cities and Communities: Velimir Rakočević, Aleksandra Rakočević

Avtorji

Kratka vsebina

Predmet raziskovanja je ogrožanje okolja z netrajnostnim ravnanjem z okoljem. Namen poglavja je opozoriti na škodljive posledice neracionalne porabe naravnih virov zaradi predimenzioniranosti gradbenih območij. Rezultati študije kažejo, da se Črna gora že več kot trideset let neuspešno bori s problemom nedovoljenih gradenj in legalizacije teh objektov. Uradni podatki državnih institucij kažejo, da je v Črni gori približno 100.000 nedovoljenih gradenj. Država je zaradi varstva okolja uvedla tri nova kazniva dejanja, in sicer gradnja objekta brez registracije in gradbene dokumentacije, gradnja zahtevnejšega inženirskega objekta brez gradbenega dovoljenja in nelegalna priključitev na infrastrukturo. Zakon o ureditvi neformalnih gradenj in Kazenski zakonik se ne izvajata pravno veljavno, hkrati pa kaznovalna politika ne deluje destimulativno ob povečevanju opustošenosti okolja.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Curbing of Illegal Construction of Facilities in Sustainable Cities and Communities: Velimir Rakočević, Aleksandra Rakočević. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 235-260). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/36