Demographic Variations in Self-Reported Delinquency and Victimisation amongst Juveniles in Ljubljana: Iza Kokoravec Povh, Gorazd Meško, Ineke Haen Marshall

Avtorji

Kratka vsebina

Razumevanje mladoletniškega prestopništva in viktimizacije je ključno za oblikovanje mladih v odgovorne odrasle in oblikovanje učinkovitih prevencijskih strategij. Poglavje s pomočjo podatkov študije ISRD4, zbranih v letih 2022 in 2023, ki je vključevala 873 anketirancev, preuči samonaznanjeno mladoletniško prestopništvo in viktimizacijo v Ljubljani. Poglavje se osredotoči na razumevanje dejavnikov, ki prispevajo k mladoletniškemu prestopništvu in viktimizaciji, zlasti spol, razred in priseljenski status, skladno s 16. ciljem trajnostnega razvoja Zdrzženih narodov (SDG). Dekleta se od fantov statistično ne razlikujejo v viktimizacijskih izkušnjah, vendar so fantje v več kategorijah bolj delinkventni. Obstajajo razlike med anketiranci, rojenimi v Sloveniji ter prvo in tudi drugo generacijo priseljencev. Priseljeni anketiranci izkusijo več kaznivih dejanj iz sovraštva, medtem ko so na splošno tudi bolj prestopniški. Pri viktimizaciji in prestopništvu ni opaziti očitnih trendov v starosti/razredu, z izjemo prestopniške kategorije preprodaje drog.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Demographic Variations in Self-Reported Delinquency and Victimisation amongst Juveniles in Ljubljana: Iza Kokoravec Povh, Gorazd Meško, Ineke Haen Marshall. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 123-156). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/32