The United Nations Sustainable Development Goals, Criminology and Criminal Justice: Gorazd Meško, Sanja Kutnjak Ivković, Rok Hacin

Avtorji

Kratka vsebina

Poglavje predstavlja pregled ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov in obravnava povezavo med cilji trajnostnega razvoja in sistemi kazenskega pravosodja. Uporabili smo delitev 2016 Stockholm Resiliance Centre, ki je cilje trajnostnega razvoja razvrstil v tri kategorije: 1) cilje trajnostnega razvoja biosfere, 2) cilje trajnostnega razvoja gospodarstva in 3) cilje trajnostnega razvoja družbe. To klasifikacijo uporabljamo za pregled ciljev trajnostnega razvoja in primere raziskav kriminologije in kazenskega pravosodja v povezavi s cilji trajnostnega razvoja. Glavne obravnavane teme so povezane tako z razumevanjem odklonskosti in kriminalitete (npr. mladoletniško prestopništvo, spolno nadlegovanje, zločini iz sovraštva, kriminaliteta na podeželju, organizirana kriminaliteta, nezakonita proizvodnja drog, kriminaliteta belih ovratnikov, nezakonita gradnja, vojna in ekološka kriminaliteta) kot tudi z raziskovanjem organov pregona in razpravo o različnih modelih policijske dejavnosti (npr. policijsko delo v skupnosti, proaktivno policijsko delo, vidik spola v policijskem delu).

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

The United Nations Sustainable Development Goals, Criminology and Criminal Justice: Gorazd Meško, Sanja Kutnjak Ivković, Rok Hacin. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 5-32). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/28