Evaluating Policing Models in Rural Croatia: Residents’ Perceptions and Preferences in Požeško-Slavonska County: Irena Cajner Mraović, Ivana Radić, Kaja Prislan Mihelič, Branko Lobnikar

Avtorji

Kratka vsebina

Učinkovitost različnih policijskih modelov je tema stalnih razprav. V študiji smo raziskovali odnos prebivalcev do različnih pristopov izvajanja policijske dejavnosti v Požeško-slavonski županiji. Vsak vsebinski sklop vprašalnika je vseboval štiri trditve, vsebinsko vezane na enega od štirih primarnih modelov policijskega dela: militaristično-birokratski model, na izvajanju zakona temelječ policijski model, model policijskega dela v skupnosti in javno-zasebni model policijskega dela. Udeleženci so jasno prednost dali modelu policijskega dela v skupnosti, kar dokazujejo najvišje povprečne in mediane vrednosti v primerjavi z drugimi modeli. Model policijskega dela v skupnosti je bil najvišje ocenjen na sedmih od osmih ocenjenih kriterijev. Pristop policijskega dela v skupnosti je bil kot najboljši ocenjen na področju uporabe diskrecijske pravice, izvrševanja zakonov, sodelovanja s skupnostjo, profesionalizacije, legitimnosti, preventivnih dejavnosti in proaktivnosti. Nasprotno je bil kot najmanj zaželen ocenjen militaristično-birokratski model, ki se je uvrstil na zadnje mesto pri šestih od osmih kriterijev.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Evaluating Policing Models in Rural Croatia: Residents’ Perceptions and Preferences in Požeško-Slavonska County: Irena Cajner Mraović, Ivana Radić, Kaja Prislan Mihelič, Branko Lobnikar. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 263-284). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/37