Legal Implementation of the Elements of Security in the Sustainable Development Goals Performed by the Local Communities: Bojan Tičar, Andreja Primec

Avtorji

Kratka vsebina

Namen poglavja je oceniti, kako bi lahko varnostne elemente umestili v kontekst 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Študija temelji na sistematični razlagi veljavnih notranjih pravnih predpisov Republike Slovenije, mednarodnih in pravnih konvencij Združenih narodov in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter izbranih predpisov in direktiv Evropske unije v trenutni in prihodnji ureditvi trajnostnega razvoja. V kontekstu doseganja ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov v lokalnih skupnostih je treba obravnavati tudi vprašanje dobrega upravljanja in regionalne varnosti. To je mogoče doseči z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, ki so se v praksi upravljanja podjetij izkazala za učinkovite pri odkrivanju škodljivih vplivov na okolje, zaposlene, človekove pravice, zdravje ljudi itd., ter z razvojem mehanizmov za obvladovanje nefinančnih tveganj, kot so korupcija, pomanjkanje integritete in neetične ali druge nezakonite prakse.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Legal Implementation of the Elements of Security in the Sustainable Development Goals Performed by the Local Communities: Bojan Tičar, Andreja Primec. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 329-344). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/40