The Intersection of Rural Criminology and Food Security: The Impact of Organised Criminal Groups in the Rural Space: Kreseda Smith

Avtorji

Kratka vsebina

Kmetovanje hrani prebivalstvo, vendar naraščajoča viktimizacija kmetov po vsem svetu v rokah organiziranih kriminalnih združb negativno vpliva na vrsto ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki pomembno vplivajo na kmete in širše prebivalstvo. Člani organiziranih kriminalnih združb ciljajo na kritično fizično opremo, kot so traktorji, orodja in drugi stroji. Kot kriminalni podjetniki lahko prepoznajo poslovne priložnosti, kot so ponarejanje agrokemikalij in prekinitev varnosti prehranjevalne verige ter zagotavljanje prisilnega dela za kmetijska dela. Ne glede na to, kako se organizirana kriminaliteta znajde na podeželju, ima potencialne posledice, na cilje določene v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki vodijo do dodatnih problemov, ki vplivajo na revščino, lakoto, zdravje in dobro počutje, dostojne delovne razmere ter mir in pravičnost. To poglavje ponuja razlago o tem, kako organizirana kriminaliteta vpliva na kmetijstvo, kmetovanje in prehransko varnost po vsem svetu v luči ciljev trajnostnega razvoja.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

The Intersection of Rural Criminology and Food Security: The Impact of Organised Criminal Groups in the Rural Space: Kreseda Smith. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 185-208). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/34