Gender Equality from the Police Recruits’ Perspective: Does Their Gender Make the Difference? Iva Balgač, Irena Cajner Mraović, Krunoslav Borovec

Avtorji

Kratka vsebina

Peti in šestnajsti cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov se osredotočata na enakost spolov ter na mir, pravičnost in močne institucije. Ena od teh institucij je policija. Policijsko delo vključuje številne priložnosti za zaščito in spodbujanje enakosti spolov. Študija se osredotoča na vprašanje, ali obstajajo razlike v odnosu do enakosti spolov med policijskimi kandidati in kandidatkami pred osnovnim policijskim usposabljanjem in po njem. Rezultati kažejo, da je razlika med kandidati in kandidatkami statistično značilna tako na začetku kot na koncu osnovnega policijskega izobraževanja. Statistično značilno razliko glede na spol kandidatov smo ugotavljali tako glede na kombinacijo treh odvisnih spremenljivk, ki so merile stališča do enakosti spolov, kot tudi glede na vsako posamezno spremenljivko. Poleg tega so ugotovitve pokazale, da je bil vpliv spola na razlike v odnosu do enakosti spolov močnejši po izobraževanju kot pred izobraževanjem za policijski poklic.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Gender Equality from the Police Recruits’ Perspective: Does Their Gender Make the Difference? Iva Balgač, Irena Cajner Mraović, Krunoslav Borovec. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 305-328). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/39