Sexual Violence and Its Prevention in Nightlife Venues Through the Lenses of the United Nations Sustainable Development Goals – A Case Study in Ljubljana: Tinkara Bulovec, Katja Eman

Avtorji

Kratka vsebina

Preprečevanje spolnega nasilja na prizoriščih nočnega življenja je usklajeno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, spodbujanjem dobrega počutja obiskovalcev, zmanjševanjem neenakosti, spodbujanjem enakosti spolov in prispevanjem k miru, pravičnosti in močnim institucijam prek sodelovanja in partnerstva. Raziskava o zaznavanju in preprečevanju spolnega nasilja v času nočnega življenja v Ljubljani, izvedena v letu 2022, je vključevala deležnike, zaposlene na območjih nočnega življenja in obiskovalce. Deležniki dojemajo neprimerne komentarje, povezane s spolnostjo, kot najbolj razširjeno obliko spolnega nasilja v času nočnega življenja, medtem ko osebje kot najpogostejšo obliko prepoznava neželen fizični stik, obiskovalci pa kot prevladujočo obliko izpostavljajo neželeno osvajanje. Preventivni ukrepi na območjih nočnega življenja, ki so jih najpogosteje opazili deležniki in obiskovalci, so varnostniki. Deležniki so izpostavili tudi ozaveščanje in delo z mladimi, osebje pa je izpostavilo previdnost in samozaščitno vedenje obiskovalcev. Pri oblikovanju strategij za preprečevanje spolnega nasilja je ključnega pomena tudi upoštevanje dejavnikov, specifičnih za urbana okolja.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

Sexual Violence and Its Prevention in Nightlife Venues Through the Lenses of the United Nations Sustainable Development Goals – A Case Study in Ljubljana: Tinkara Bulovec, Katja Eman. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 35-66). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/29