A Likelihood-Based Approach to Developing Effective Proactive Police Methods: Robin L. Markwitz

Avtorji

Kratka vsebina

Proaktivne policijske metode so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in zaščite v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. V tem poglavju obravnavamo aoristične podatke o kriminaliteti, kjer se dogodek zgodi v znanem časovnem intervalu, vendar ob neznanem času. Predstavljamo Bayesov pristop, ki temelji na verjetnosti za ocenjevanje časa pojava premoženjskih kaznivih dejanj glede na znani časovni interval z modeliranjem vedenja žrtve in storilca kot stohastičnih procesov. Model lahko zajame nehomogeno vedenje žrtve in storilca ter osnovne dejavnike, ki vodijo do vzorcev kaznivega dejanja v času dogajanja. Naš model smo testirali z aoristično analizo niza statističnih podatkov kaznivih dejanj odprtega dostopa iz ZDA in primerjali naš pristop s predhodnimi pristopi. Model določa najverjetnejše čase pojava z metodami ocenjevanja parametrov, iskanjem potencialnih žarišč in omogoča policiji, da prilagodi proaktivne policijske strategije. To je povezano s ciljem 16, ki vključuje krepitev institucij in prizadevanje za varne družbe.

Prenosi

Izdano

08.07.2024

Kako citirati

A Likelihood-Based Approach to Developing Effective Proactive Police Methods: Robin L. Markwitz. (2024). In The UN Sustainable Development Goals and Provision of Security, Responses to Crime and Security Threats, and Fair Criminal Justice Systems (pp. 285-304). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/894/chapter/38