42nd International Conference on Organizational Science Development: Interdisciplinarity Counts

Avtorji

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede; Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Andrej Škraba (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”

Ključne besede:

organizacija, znanja, interdisciplinarnost, znanost, gospodarstvo

Kratka vsebina

42. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Interdisciplinarnost šteje. 42. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je potekala med 22. in 24. marcem 2023 v Portorožu. Glavno vodilo konference je bilo, z akademskimi in znanstvenimi razpravami ter strokovnimi dosežki gospodarskega in negospodarskega okolja spodbujati pomen vednosti z vidika interdisciplinarnosti. S konferenco, ki smo jo izvedli pod krovnim naslovom »Interdisciplinarnost šteje«, smo želeli poudariti težo na znanjih in kompetencah nacionalnega in mednarodnega okolja, ki omogočajo boljši in celovitejši razvoj posameznika, organizacij in družbe. Spremembe v vseh okoljih narekujejo širše dojemanje povezljivosti znanj in kompetenc različnih znanstvenih in aplikativnih področij kot stebra razvojnih razsežnosti. Tako v izobraževalnem prostoru kot pri delodajalcih je zaslediti pomen raznolikosti spektra znanj in kompetenc, ki pomenijo in bodo pomenile odskočno desko za interdisciplinaren preskok v boljši jutri. S povezljivostjo udeležencev mednarodne znanstvene konference želimo spodbuditi trende razvoja, ki jih zaznavajo organizacije in družba. Nedvomno je danes bolj kot poprej, pomembno sprejemati odločitve, ki generirajo sinergijo inovativnosti, različnih znanosti in aplikativnih pristopov ter spodbujajo spremembe poslovnih modelov, ki bodo vodili v trajnostno naravnano in družbeno odgovorno razvojno okolje. V Portorožu smo ponovno povezali mnenja, stališča in znanstvene ter strokovne razprave, ki bodo spodbudile delovanje vseh nas v prihodnje, tako v organizacijah kot v širši družbi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si

Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: damjan.maletic@um.si

Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede

Beograd, Srbija. E-pošta: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: iztok.podbregar@um.si

Andrej Škraba (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: andrej.skraba@um.si

Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”

Pula, Hrvaška. E-pošta: dtomic@unipu.hr

Prenosi

Izdano

20.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-722-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.03.2023

Kako citirati

(Ed.). (2023). 42nd International Conference on Organizational Science Development: Interdisciplinarity Counts (Vols. 42.). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.3.2023