Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru: 2019–2023

Avtorji

Lučka Lorber (ur.)
Univerza v Mariboru, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje
https://orcid.org/0000-0001-7200-4690
Peter Glavič (ur.)
Univerza v Maribor, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
https://orcid.org/0000-0001-7344-6482

Ključne besede:

pametno staranje, starosti prijazna univerza, vseživljenjsko izobraževanje, zdravje, inovativen, trajnostni in družbeno odgovoren razvoj, kultura

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja različna področja delovanja Centra v obdobju med letoma 2019 in 2023. Center je spodbujal medgeneracijsko solidarnost, s priznavanjem heterogenosti in raznolikosti znotraj in med starostnimi skupinami, sodelovanje ter socialno kohezijo. Zbrani prispevki sledijo poslanstvu Centra, ki je usmerjeno v e-učenje in e-izobraževanje, skrb za zdravje, inovativen, trajnostni in družbeno odgovoren razvoj okolja ter prikaz potreb starajoče se družbe, kar omogoča dejavno staranje in dvig kakovosti življenja starostnikov. Delovanje Centra je usklajeno s cilji in načeli starosti prijaznih univerz. V prispevkih so predstavljeni različni strokovni in medgeneracijski pogledi na aktualna družbena dogajanja, ki so ključnega pomena za razvoj humane, demokratične družbe. Umetnost in kultura sta nepogrešljivi spremljevalki življenja, zlasti v zreli dobi, ko se potreba po uživanju umetnosti običajno poveča, zato je dragocen tudi prispevek o umetnosti v obdobju zrelosti in nabor spominskih zapisov, ki bogatijo naše delo. Publikacijo dopolnjujejo dela iz poznega opusa zaslužnega profesorja Bojana Golije (1932–2014).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Lučka Lorber (ur.), Univerza v Mariboru, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

Izr. prof. dr. Lučka Lorber je bila zaposlena na UM (1994 do upokojitve 2019). Najprej v univerzitetni upravi in od leta 2000 na Oddelku za geografijo UM, kot izredna profesorica geografije. Sodelovala je pri evropskih projektih, vabljenih predavanjih na tujih univerzah in v uredniških odborih znanstvenih revij. Vlada RS jo je imenovala za državno sekretarko za visoko šolstvo na MIZŠ RS (2003-2004). Od leta 2011-2018 je opravljala funkcijo prorektorice za razvoj kakovosti na UM in aktivno sooblikovala zunanji in notranji, tako programski kot institucionalni sistem zagotavljanja kakovosti visokošolske dejavnosti. Aktivno je sodelovala pri presojah kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS) in pri Evropskem združenju univerz (EUA), kjer je članica ekspertne skupine evalvatorjev (IEP EUA). Vlada RS jo je leta 2014 imenovala za predstavnico v OECD UO IMHE in za predsednico Sveta za visoko šolstvo RS.

Maribor, Slovenija. E-pošta: lucka.lorber@guest.um.si

Peter Glavič (ur.), Univerza v Maribor, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru

Zasl. prof. dr. Peter Glavič ima diplomi iz kemijske tehnologije in ekonomije ter doktorat iz kemije. Zaposlen je bil na Inštitutu J. Stefan, v Palomi in TD Ruše. 30 let je bil prof. kemijske tehnike na UM. Ustanovil je Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj. Raziskoval je na področjih procesne sistemske tehnike, okoljske tehnike in izobraževanja za trajnostni razvoj. Sodeloval je v vrsti mednarodnih in nacionalnih projektov. Je glavni urednik znanstvene revije Standards, pomožni urednik revije Processes in član znanstvenih odborov posvetovanj, bil je član 47. uredniških odborov mednarodnih revij. Objavil je več kot 120 znanstvenih člankov, 100 referatov na znanstvenih posvetovanjih 85 znanstvenih in 140 strokovnih poročil o projektih ter 20 učbenikov. Ima več kot 3200 citatov in h-indeks 24. Osem let je bil član slovenskega parlamenta. predsednik Inženirske akademije Slovenije, Slovenske tehnološke platforme za trajnostno kemijo, Sekcije za kemijsko in procesno tehnologijo Slovenskega kemijskega društva, Društva ekonomistov Maribor, tehničnega odbora SIST za enote, veličine in simbole. Vodi Center za zaslužne in upokojene profesorje UM. Za svoje delo je prejel Nagrado RS za življenjsko delo v visokem šolstvu, red dela s srebrnim vencem, zlato plaketo UM, je častni član Slovenskega kemijskega društva idr.

Maribor, Slovenija. E-pošta: peter.glavic@um.si

Prenosi

Izdano

19.10.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-768-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.10.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (ni na zalogi)

Trda vezava (ni na zalogi)

ISBN-13 (15)

978-961-286-769-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.10.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 3cm

Kako citirati

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru: 2019–2023. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.3.2023