41st International Conference on Organizational Science Development: Society’s Challenges for Organizational Opportunities: Conference Proceedings

Avtorji

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede; Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Andrej Škraba (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”; Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt; Anja Žnidaršič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Ključne besede:

organizacija, izzivi, priložnosti, družba

Kratka vsebina

41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Izzivi družbe za priložnosti organizacij: Konferenčni zbornik. Štiri desetletja mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti so obdobje, ki je skozi čas povezalo akademsko in strokovno javnost, študentke in študente, cenjene goste. Čas in prostor sta temeljni komponenti človekovega življenja. Čas epidemije vnaša negotovost med ljudi.  Ravno zato je danes toliko bolj v ospredju individuum, ki skupaj s celotno družbo lahko postavlja gradnike za ponoven socialni preplet družbe kot smo ga bili še nedavno vajeni. Organizacija smo ljudje. Razmerja med zaposlenimi v organizacijah so izhodišče za smernice razvoja organizacijskih znanosti. Letošnja konferenca nosi naslov »Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah«. V ospredje postavljamo človeka in organizacijo, ki s skupnimi vrednotami soustvarjata in predpostavljata povezovanje in napredek zaposlenih in organizacij. Človeka, ki s svojimi kompetencami je in bo moral biti kos spremembam. Ravno zaradi številnih sprememb, ki so nas kot družbo doletele, pa mednarodna konferenca kliče po izmenjavi stališč in predvsem znanstvenih pogledov na razvoj organizacij v bodoče. Razvoj organizacij v bodoče bodo ljudje, informacije in procesi. Vse to, kar nas desetletja veže in povezuje ter nas bo povezalo tudi v skupnem boju proti današnji epidemiji. Izziv ni tako velik kot bodo velike naše ideje in naši pogledi za organizacijo ter družbo jutri.

Biografije avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si

Damjan Maletič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: damjan.maletic@um.si

Nataša Petrović (ur.), Univerza v Beogradu, Fakulteta za organizacijske vede

Beograd, Srbija. E-pošta: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Iztok Podbregar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: iztok.podbregar@um.si

Andrej Škraba (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: andrej.skraba@um.si

Daniel Tomić (ur.), Univerza Juraj Dobrila v Puli, Fakulteta za ekonomijo in turizem “Dr. Mijo Mirkovic”

Pula, Hrvaška. E-pošta: dtomic@unipu.hr

Vincenzo Uli (ur.), Univerza uporabnih znanosti Frankfurt

Frankfurt, Nemčija. E-pošta: vincenzo.uli@gmail.com

Anja Žnidaršič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kranj, Slovenija. E-pošta: anja.znidarsic@um.si

Prenosi

Izdano

March 23, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-583-2

COBISS.SI ID (00)

101687299

Date of first publication (11)

2022-03-23

Kako citirati

(Ed.). (2022). 41st International Conference on Organizational Science Development: Society’s Challenges for Organizational Opportunities: Conference Proceedings (Vols. 41). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.3.2022